Lucas Middelhoff

Lucas Middelhoff

Wie ben je?

Lucas Middelhoff: in 1956 in Hilversum geboren als jongste zoon in een gezin van 5 kinderen. Prettige combinatie van Noord en Zuid: vader journalist uit Purmerend en moeder uit Deurne die op latere leeftijd boeken is gaan vertalen. Ik heb er een brede, generalistische interesse aan overgehouden en een warme belangstelling voor Brabant. Zowel Wiskunde gestudeerd als Psychologie maar misschien wel het meeste geleerd van het bestuurswerk in de faculteit dat ik als student er naast deed en mijn vrijwilligerswerk. Als ontwikkelingspsycholoog afgestudeerd met een interesse in onderwijs en vorming. In 1984 in de zorg voor mensen met een beperking terecht gekomen op een landelijke beleidsfunctie. In diezelfde sector daarna van 1993 tot 2016 als bestuurder leiding gegeven in hele boeiende en verschillende periodes aan de SPD/MEE organisatie in de regio Zuidoost Brabant en in de maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking altijd het cliënten-perspectief centraal willen stellen. Twee periodes in landelijk bestuur van de branche organisatie actief geweest o.a. bij de omvorming van de SPD naar het landelijke MEE-merk.

Wat doe je?

Na mijn periode bij MEE ben ik als zelfstandig toezichthouder en adviseur gaan werken in zeer verschillende omgevingen maar steeds met de focus op versterking van de positie van de (georganiseerde) client in zorg en onderwijs. De sectoren van mijn werk en studie. Ik ben betaald toezichthouder bij 2 organisaties in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en 2 organisaties voor (passend) primair onderwijs. Daarnaast onbetaalde bestuursfuncties vervult om organisaties van cliënten/ouders in zorg/onderwijs te helpen zich te positioneren. Naast enkele advies opdrachten die op mijn pad kwamen en het werk voor fondsen/Zonmw bij het toekennen van projectgelden ben ik de laatste jaren ook heel actief geworden op gemeenteniveau in het sociaal domein en de sociale woningbouw.

Wat is de toegevoegde waarde geweest van het Van Ede & Partners in Eindhoven traject?

Na 33 jaar je verantwoordelijk te voelen en hard te werken in een en dezelfde sector en functie heeft het me geholpen om te detoxen daarvan. Dat heeft even een (actieve) tijd nodig. Dat lukte mij ook beter door bij Van Ede in diverse groepen te werken in diverse fasen van je eigen proces en daar anderen te ontmoeten die je konden spiegelen of andere kwaliteiten van je zagen. De individuele coaching heeft me geholpen daarna de concrete stappen te zetten in het realiseren van het nieuwe perspectief en eerste ervaringen in het zoeken van nieuw werk. 

Wat is je toegevoegde waarde voor de cliënten van Van Ede & Partners in Eindhoven?

Ik heb een actueel overzicht van de situatie in de Langdurige zorg en het gemeentelijk Sociaal Domein en een breed netwerk daarin. Ik kan spiegelen met mensen die uit andere sectoren overwegen om over te stappen naar zorg of sociaal domein. Ook kan ik vanuit mijn ervaring in zowel bestuurlijke als toezichthoudende rollen goed coachen op wat er nodig is in dat samenspel en hoe je je kan voorbereiden om bij werving en selectie (gesprekken) de meeste impact te maken.