Wat is de zin van ons werk?

Wat is de zin van ons werk?

Van Ede & Partners is een organisatie die zich bezig houdt met loopbaan- en levensvragen. Wij begeleiden onze cliënten in de ontwikkeling van hun zakelijke carrière. Vaak vragen onze cliënten zich af: Is dit het nou? Wat kan ik nog meer doen in mijn loopbaan? Wat is de zin van mijn werk? Van Ede & Partners stelt haar cliënten in staat om te reflecteren op hun werkzame leven, op de zin van hun leven.

Veiligheid en zekerheid

Werk verschaft mensen materiële en immateriële zin in hun leven. Veiligheid en zekerheid is voor veel mensen één van hun eerste levensbehoeften. Het verwerven van inkomen geeft hen de financiële middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Werk geeft hen de plek om dat inkomen te verwerven, waardoor zij zich materieel geborgen kunnen voelen in hun leven. Maar werk heeft nog een aantal andere nuttige, immateriële functies, die mensen een goed gevoel kunnen geven in hun leven.

Verbonden zijn met anderen

De mens is een sociaal dier en heeft de behoefte zich verbonden te voelen met andere mensen. Werk kan in deze behoefte voorzien. Werk geeft de mogelijkheid om relaties te onderhouden met collega’s, om samen te zijn met anderen en gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel. Ook leert werk leert mensen om te gaan met diversiteit. Werk geeft de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen, te begrijpen en synergie met hen
aan te gaan. Het is fijn om te werken op een plek waar je jezelf thuis voelt. Dat geeft een goed gevoel.

Ontwikkeling en groei

Werk geeft mensen ook de mogelijkheid om uiting geven aan wie ze zijn en wat ze kunnen. Werk geeft mensen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken, te gebruiken en te ontwikkelen. Werk geeft de mogelijkheid om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Door werkervaringen worden mensen ook wijzer in het leven. Werk geeft mensen de gelegenheid te groeien in hun leven.

Bijdrage leveren
Werk geeft mensen de mogelijkheid een relevante bijdrage te leveren aan de onderneming of organisatie waarvoor zij werken. Door te werken kunnen mensen een bijdrage leveren aan de samenleving en daardoor de wereld een stukje mooier maken. Door deze bijdrage te leveren, door dienstbaar te zijn, kunnen mensen betekenis geven aan hun leven.

Het is fijn om te werken op een plek waar je jezelf thuis voelt. Dat geeft een goed gevoel.

Zelfrealisatie

Werk geeft mensen ook de gelegenheid te doen waarvoor ze geboren zijn. Hun natuurlijke rol te vervullen door hun natuurlijke talenten te gebruiken door te doen waar zij goed in zijn, waardoor zij zichzelf kunnen zijn. Werk geeft mensen de gelegenheid hun ambities te realiseren. Dat geeft richting en focus om iets moois tot stand brengen in hun leven.

Erkenning en waardering

Door een bijdrage te leveren krijgen mensen waardering en erkenning. Dan voelen mensen zich gehoord en gezien. Zij krijgen het gevoel ertoe te doen. Dat geeft voldoening.

Gelukkig zijn en blijven
Werk geeft mensen energie, plezier en inspiratie, dat maakt hen blij, gelukkig én productief. De keerzijde is dat niet leuk werk energie kost en mensen improductief én ongelukkig maakt. Het is dus zaak om in het leven werk te doen dat men leuk vindt. Dat is niet iets statisch. De wereld is in beweging en vraagt van mensen aanpassing aan de ontwikkelingen in de wereld, zodat zij hun echte talenten kunnen blijven ontwikkelen. Dat vraagt een leven lang leren om gelukkig te blijven. Dat vraagt om zelfreflectie. Werkgevers doen er dus goed aan om hun medewerkers de gelegenheid te geven zichzelf continue te ontwikkelen. Dat maakt mensen gelukkig én is goed voor de productiviteit van hun onderneming of organisatie.

Contact

Wilt u ons mooie pand, aan de Klatteweg 107, bezoeken voor een oriënterend gesprek? Maak dan een afspraak. U kunt ons bereiken op 070-351 40 11. U kunt dan ook ons boek aanvragen:
WIJ ZIJN VAN EDE & PARTNERS DEN HAAG – Gesprekken over loopbaanbegeleiding en outplacement. Of ga naar onze website: www.vanede.nl > contact > Den Haag, en leer meer over onze organisatie, als werknemer én als werkgever.