“De formule-Weverling: Kansen zien + Verbinden = Resultaat’’ - Arne Weverling

“De formule-Weverling: Kansen zien + Verbinden = Resultaat’’ - Arne Weverling

Foto: Frank Jansen

Het Goede Gesprek over Werk met Arne Weverling

In de reeks Het Goede gesprek over Werk, spreek ik vandaag met Arne Weverling, ondernemer en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD.

Arne Weverling is geboren in Den Haag en geworteld in het Westland. Zijn interesse in mensen openbaarde zich al toen hij op 14-jarige leeftijd de stoute schoenen aantrok om mensen met een bijzonder verhaal te interviewen voor WOS Media. Dat bracht hem in contact met beroemdheden als Youp van ‘t Hek, Kees van Kooten, Monique van der Ven en Jan Wolkers. Als scholier werkte hij jarenlang voor deze streekomroep. De basis voor een mooie carrière was gelegd. Een bestaan als freelance journalist en de oprichting van zijn communicatiebureau Arling was het logische en succesvolle gevolg. 

What’s next?, dacht Arne toen. Als kleinzoon was Arne al geboeid door het ondernemerschap en de bestuurlijke activiteiten van zijn opa, de oprichter van het familiebedrijf Weverling Groenproviders. Na de verkoop van Arling was de volgende logische stap om in het openbaar bestuur en de politiek actief te worden. In eerste instantie als wethouder bij de Gemeente Westland, gevolgd door het Tweede Kamerlidmaatschap voor de VVD. Arne is maatschappelijk betrokken en heeft tal van sociale projecten geïnitieerd, zoals de Ride for the Roses ten bate van KWF Kankerbestrijding, het Nationaal Voedingsdebat en HortiHeroes. Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer stelt Arne nu zijn expertise beschikbaar vanuit zijn Bureau Groene Groei. Arne wil ondernemend gedrag stimuleren ten bate van een duurzamere wereld. Een gesprek met een bevlogen man. Wat gaat de toekomst hem brengen?

Arne: Tijdens jouw afscheid van de Tweede Kamer sprak Kamervoorzitter Arib jou toe en noemde jou de voorman van Groen Rechts? Wat bedoelde zij daarmee?

‘Toen voorzitter Khadija Arib tijdens mijn afscheid van de Tweede Kamer mij benoemde als de belichaming van Groen Rechts ervoer ik dat als een compliment, dat ik enorm heb gewaardeerd. Zelf spreek ik liever over Groene Groei, daarom heb ik mijn nieuwe bedrijf deze naam ook gegeven. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld. Ik wil bijdragen aan het goede leven van mensen op onze planeet. Wij moeten de aarde minder belasten door op een andere, meer duurzame wijze, te consumeren. Ik ben niet idealistisch, wel realistisch. De aarde moet blijven bestaan anders kunnen mensen niet meer leven. Maar de natuur van de mens geeft nu eenmaal aan dat we de behoefte hebben om te consumeren. Dat is de reden, dat ik geloof dat duurzaam consumeren de koers is voor de toekomst. Het mooie is dat we in Nederland zoveel vernuft en slimme oplossingen hebben voor mondiale uitdagingen dat ik geloof dat we een voortrekkersrol kunnen blijven spelen. Ik wil ondernemers stimuleren met goede oplossingen, met innovaties te komen, die bijdragen aan deze koers. Daarnaast wil ik mensen stimuleren tot meer ondernemend, meer proactief gedrag, gericht op het bedenken van allerlei nieuwe oplossingen om de wereld leefbaar te houden. Om Groene Groei te realiseren. Ik geloof dat de benodigde veranderingen door ondernemers en ondernemende mensen kunnen worden gerealiseerd, met steun van de overheid. We hebben elkaar nodig.’

Wat is jouw mooiste prestatie die je tijdens jouw Kamerlidmaatschap hebt gerealiseerd?


‘Ik kom uit een ondernemersfamilie. Al meer dan 80 jaar hebben wij het hoveniersbedrijf Weverling Groenproviders. Ik ben groen opgevoed. Het was dus logisch dat ik in de VVD-fractie de woordvoering voor Tuinbouw, Natuur en dierenwelzijn kreeg toebedeeld. Ook buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, biotech, voedsel, visserij, regiodeals en post & telecom maakten onderdeel uit van mijn portefeuille. Als Kamerlid heb ik voortdurend aangedrongen op herziening en modernisering van het biotechnologiebeleid. Ook de vergroening van steden heb ik gestimuleerd. Verder was ik een pleitbezorger van het sluiten van handelsverdragen, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven kon bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking, zodat het genereren van business in balans komt met lokale economische ontwikkeling. Dat zie ik als duurzaam ondernemen.’

De formule-Weverling: Kansen zien + Verbinden = Resultaat

‘Twee zaken beschouw ik als mooie prestaties. Ik ben de aanjager geweest van het agenderen van kweekvlees. Door gebruik te maken van stamceltechnologie kan vlees worden gekweekt, waardoor mensen wel vlees kunnen eten zonder dieren te doden. Een heel ander onderwerp is het agenderen van de modernisering van de stresstest voor de digitale infrastructuur van vitale bedrijven en organisaties in ons land. Deze stresstest is een soort brandweeroefening om de veiligheid in Nederland te testen. Deze stresstest in inmiddels operationeel. Dat beschouw ik ook als werken aan duurzaamheid.’

Wat heb je geleerd in de Kamer en wat is jou opgevallen?

‘Ik heb geleerd over mijzelf dat ik in de politiek ook in staat blijk te zijn om kansen te zien en relevante partijen met elkaar te verbinden, om zodoende gezamenlijk tot resultaten te komen. Zo was de stresstest een samenwerking tussen de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Als Kamerlid moet je veel informatie verwerken. Om dit effectief te doen heb ik geleerd vragen te stellen om tot de kern van de zaak te komen door af te pellen en daardoor tot een oplossing te komen. Over het politiek-bestuurlijke systeem is mij, pijnlijk, opgevallen dat het systeem belangrijker is dan de mensen, de inwoners van Nederland. Met z’n allen hebben we het systeem veel te moeilijk gemaakt. Het is hoog tijd dat dit verandert. De overheid dient er voor de burgers te zijn. Alle betrokkenen, regering, parlement, instituties en ambtenaren, moeten zich weer in dienst stellen van de burgers in ons land. Kamerleden moeten weer echte volksvertegenwoordigers worden in plaats van vertegenwoordigers van politieke partijen. De politiek en het bestuur moet oog hebben voor de behoefte, de noden en de zorgen van alle Nederlanders.’

Ik voel mezelf een aanjager van Groene Groei door duurzaam ondernemend gedrag

In jouw post-Tweede Kamer periode wordt jij begeleid door Van Ede & Partners. Waarom heb je daarvoor gekozen?

‘Vijftien jaar ondernemerschap, acht jaar wethouderschap en vier jaar Kamerlidmaatschap is zwaar. Mentaal en fysiek. Het is goed om af te kicken van deze periode en mezelf de tijd te gunnen om diep na te denken over het vervolg van mijn zakelijke loopbaan. Ik kende Van Ede & Partners al uit mijn tijd als wethouder. Ik verwees regelmatig mensen naar hen. Bij Van Ede & Partners wordt de rust gecreëerd om eens diep in mezelf te kijken. Naar mijn persoonlijkheid, mijn talenten, mijn drijfveren en mijn waarden. Uiteindelijk wil ik iets gaan doen wat echt bij mij past, wat ik leuk vind en wat ik goed kan. Door te praten met de consulenten van Van Ede & Partners ben ik mezelf beter gaan begrijpen, beter gaan zien. Ik beschouw dit proces als het afstoffen van mezelf, van mijn blinde vlekken, door goed na te denken over mijn toekomst. Dat is een verhelderend proces. Het maakt me meer bewust van mezelf en mijn mogelijkheden. Dat zelfbewustzijn versterkt mijn zelfvertrouwen. Ik zit nog middenin dit proces, maar ik weet inmiddels wel dat ‘Groene Groei’ mijn thema is. Ik ben mijzelf op verschillende terreinen aan het oriënteren. Binnen Van Ede & Partners zeggen ze: ‘Heb het lef én neem de tijd om alle mogelijkheden te onderzoeken’. Dat credo heb ik overgenomen.’

Wat typeert jouw aanpak als leider van een bedrijf of organisatie?

‘Leiderschap veronderstelt dat je richting geeft aan een organisatie. Ik doe dat door kansen te zien, mensen met elkaar te verbinden en gezamenlijk resultaten te boeken. Ik denk vanuit het algemeen belang, kijk naar knelpunten en doe wat haalbaar is. Ik analyseer door goed te luisteren, te begrijpen en daardoor te leren wat er leeft en waaraan behoefte is. Ik ben een nieuwsgierig mens en instinctief wil ik eerst met mensen praten, daar begint mijn leiderschap. Dat heb ik nodig om mijn analyse te maken, om de koers uit te zetten. Ik wil het liefst werken met mensen die op allerlei terreinen beter zijn dan ik. Mijn rol is om hen met elkaar te verbinden, om hen te laten samenwerken. Ik sta voor de mensen waarmee ik werk. Je kunt mij gerust loyaal en plichtsgetrouw noemen. Ik wer graag met mensen samen om de maximale oplossingen en kwaliteit te realiseren. We gaan dus niet over één nacht ijs.’

Wat betekent voor jou de zin van werk, hoe belangrijk is werk voor jou?

‘Werk geeft structuur aan je leven en geeft je de mogelijkheid ertoe te doen. In zekere zin is de zin van werk om betekenis te geven aan je leven. Werk stelt je in staat om sociale contacten te maken en onderhouden. De coronatijd heeft wel aangetoond hoe belangrijk we dat vinden. Werk geeft je de gelegenheid jezelf te ontwikkelen en de mogelijkheid jouw ambities te realiseren. En heel nuchter; werk is ook een vorm van tijdverdrijf en geeft je de financiële middelen om die andere tijd plezierig te maken. Om een goed leven te leiden.’

Wanneer ben je succesvol in jouw werk?

‘Al op jonge leeftijd vond ik het al mooi om onmogelijke dingen mogelijk te maken. Om te realiseren wat je voor ogen hebt. Om niet alleen plannen te bedenken, maar ook uit te voeren. Dat ervaar ik als succes.’

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst? 

‘Ik wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ik heb een niet-alledaags profiel door de combinatie van ondernemerschap en bestuurder in het publieke domein. Het ligt voor de hand dat ik deze privaat-publieke ervaring op mijn toekomstige bestemming ga gebruiken. Ik ambieer een leidinggevende, richtinggevende rol, waarin ik mijn talenten om kansen te zien en mensen of zaken met elkaar te verbinden, kan inzetten. Dat moet wel bijdragen aan een betere wereld, een meer duurzame wereld. Dat kan op diverse terreinen, want door mijn achtergrond kan ik in verschillende rollen en verschillende omgevingen werken. Zo lijkt het mij mooi om het Nederlandse bedrijfsleven te vertegenwoordigen in de wereld. Agrifood, land- en tuinbouw zijn dan voor mij vertrouwde sectoren. Om buitenlandse handel op een duurzame manier te stimuleren. Ook denk ik eraan om als business consultant bedrijven te adviseren meer duurzaam te ondernemen. Een andere richting waar ik aan denk is de wereld van media en journalistiek, er zijn namelijk zoveel mooie verhalen te vertellen. Dat zou betekenen dat ik terug ga naar het jongetje van veertien jaar die voor WOS Media interessante mensen interviewde.’

mijn nieuwe werk moet in ieder geval te maken hebben met het verbinden van mensen, die doen wat ertoe doet, die positieve impact hebben op onze wereld

'Ik wil graag vernieuwing realiseren door innovaties in beweging te brengen. Door ondernemend gedrag te stimuleren. Ik ben alle mogelijkheden aan het onderzoeken in het vertrouwen dat ik in de toekomst een bijdrage kan leveren aan een mooiere wereld. Dat kan op zoveel manieren. Ik ben pas 46 jaar, dus kan nog veel verschillende rollen in de toekomst vervullen. Ik zie daarnaar uit. Time will tell!’


Het Goede Gesprek over Werk is een serie van publicaties van Van Ede & Partners. Bent u geïnteresseerd om te praten over uw werk, dan kunt u mij bereiken via e-mail: d.maarleveld@vanede.nl of mobiel: 06-52405087.