Daar ons geval nieuw is, moeten we opnieuw denken en handelen. We moeten de ban doorbreken.

Daar ons geval nieuw is, moeten we opnieuw denken en handelen. We moeten de ban doorbreken.

‘As our case is new, we must think and act anew.’ Dit citaat van Abraham Lincoln schreef Robert F. Kennedy in de inleiding van zijn boek ‘To seek a newer world – Een nieuwe wereld wacht!’ In de zestiger jaren, de tijd van de Vietnam oorlog, maakte RFK zich zorgen over de toekomst van de Amerikaanse jeugd. Anno 2020 zitten we in een andere, onzichtbare, oorlog. Het coronavirus is een grote bedreiging voor het welzijn en de welvaart van alle wereldinwoners, jongeren én ouderen, niemand uitgezonderd.

De ravage van een virus

Honderdduizenden doden wereldwijd en onvoorstelbaar menselijk leed en verdriet. Sterven in eenzaamheid. De werkloosheid explodeert. Wereldwijd zijn er al 195 miljoen banen verloren gegaan sinds het begin van de coronacrisis. Er dreigt een diepe recessie. Premier Rutte heeft al aangekondigd dat wij voorlopig moeten leven én werken in de anderhalvemetersamenleving. Het NRC voorziet vijf trends volgend op het ontwrichtende coronavirus. De Staat zal de hoeder van de samenleving zijn… We zullen lokaal gaan produceren om meer zelfvoorzienend te zijn… Een CO2-arme economie zal ons reisgedrag gaan beïnvloeden… Het digitale leven en werken is noodzaak geworden… En, we zullen schulden hebben tot in het oneindige, schulden die onze jeugd zal moeten afbetalen. Voorwaar geen prettig vooruitzicht!

Hoop

Maar, er is ook hoop. Hoop op een samenleving met meer ‘WIJ’ en minder ‘IK.’ Een samenleving die minder materialistisch is en minder natuurlijke bronnen verspeelt. Een samenleving die zoekt naar zingeving om het goede te doen. ‘Hope is not blind optimism. It is not ignoring the enormity of the task ahead or the roadblocks that stand in our path… Hope is the belief that destiny will not be written for us , but by us, by all those men and women who are not content to settle for the world as it is, who have the courage to remake the world as it should be.’Dit zijn woorden van president Barack Obama, die hij uitsprak tijdens zijn presidentiele campagne in 2008. Deze woorden zijn twaalf jaar later nog steeds relevant en een troost voor ons allemaal in deze onzekere, onwerkelijke tijden.

Creativiteit – daadkracht – volharding

Maar, om hoop om te zetten in daden – the enormous task ahead – zullen we daadkrachtig moeten zijn, om in veranderde omstandigheden te kunnen leven en werken. We moeten opnieuw denken en opnieuw handelen. We zien dat nu al ontstaan. Horecaondernemers die hun zaak verbouwen om ‘anderhalvemeter proof’ te worden, om hun gasten weer te kunnen ontvangen en een mooie avond te bezorgen. Dat vraagt om creatief denken en handelen. En we zullen moeten volhouden. Met creativiteit, daadkracht en volharding als positieve productieve krachten moeten we de ban van het coronavirus doorbreken.

Wat staat mij nu te doen?

Zoals de horecaondernemer zich aanpast, zo is het verstandig voor iedereen, zowel zakelijk als privé, na te denken wat hem/haar te doen staat in de nabije en verdere toekomst. Hoe wil ik mijn leven leiden? Hoe wil ik een goed mens zijn, een goede vader of moeder, een goede zoon of dochter, een betrokken werknemer, een loyale ondernemer? Welke rol wil ik spelen en hoe ga ik die rol uitvoeren? Dat begint met opnieuw nadenken én opnieuw handelen… to remake the world as it should be.

Het goede gesprek

In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor je. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

Wil je met één van ons een reflectiegesprek voeren?
Je kunt een afspraak maken door te bellen naar één van onze vestigingen in het land.