Be your source!

Be your source!

Het is een bijzondere tijd. Waarschijnlijk wordt onze aandacht gevangen door allerlei gedachten over de crisis waarin wij mondiaal lijken te verkeren. Een crisis waarin de omstandigheden ons tot afremmen lijken te manen en ons door de opgelegde sociale distantie meer terugwerpen op onszelf. Omstandigheden die lijken te tornen aan onze zekerheden en vanzelfsprekendheden, aan ons gevoel van voorspoed.

Crisis als keerpunt en kans

‘Crisis’ komt uit het Latijn en betekent keerpunt. Oorspronkelijk stamt het uit het Grieks, krinein, dat scheiden, onderscheiden, beslissen betekent. In deze tijd duidt het op een noodsituatie waarin het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt. In de Chinese taal heeft ‘crisis’ een genuanceerdere betekenis. Het Chinese karakter voor ‘crisis’ is samengesteld uit twee karakters, het karakter voor ‘angst’ gecombineerd met het karakter voor ‘kans’. Deze crisis voedt onze angst, gedachten over een mogelijke toekomst en veelal een ‘worst case’. In de kern is het de angst voor verlies. Verlies van voorspoed en mogelijkheden, verlies van contact, verlies van baan of van geld, verlies van gezondheid en uiteindelijk verlies van het leven.

Angst voor verlies

De noties van angst en verlies vinden hun oorsprong in onze gedachten en denkbeelden. Met onze gedachten duiden wij immers onze ervaringen en geven er betekenis aan. Bij angst is het een voorschot op een mogelijke negatieve toekomst, bij verlies een teruggrijpen naar of vergelijken met een verleden. De wijze waarop wij betekenis geven aan onze ervaringen bepaalt of wij gelukkig door het leven gaan en met vertrouwen of niet. ‘It’s all in the mind!’

Wat is de kans?

Afgezien van de angst, zoals al gezegd de angst voor verlies, nodigt deze crisis uit tot het vinden van een kans. Een kans dat ook een keerpunt kan zijn. Maar wat is die kans? De omstandigheden manen ons tot afremmen en werpen ons terug op onszelf. Niet alleen fysiek, maar bovenal geestelijk, mentaal. ‘Die tijd heb ik helemaal niet!’, hoor ik veel. Wat betekent dat eigenlijk, mentaal afremmen? Die voortdurende gedachtestroom, die ‘associatieve goederentrein’ tot rust brengen. Onze gedachten óver de werkelijkheid en óver onszelf. Maar ook het buiten onszelf zoeken van de bronnen van ons geluk, zoals omstandigheden, spullen en mensen. Alsof er altijd aan voorwaarden moet worden voldaan voordat wij gelukkig kunnen zijn. Hierbij plaatsen wij geluk automatisch in de toekomst en moeten we er altijd dingen voor dóén om gelukkig te worden. Het heden is nooit goed genoeg, we zijn altijd onderweg naar later en beter. We lijken daarmee eigenlijk altijd in een strijd of ontkenning met het heden, terwijl ons leven zich alleen maar in het heden afspeelt.

Leven vanuit je overvloed en inspiratie

De vraag is wie we zijn als we op onszelf worden teruggeworpen, als we tot ‘stilstand’ worden gedwongen. Wat blijft er dan van ons over? Als onze gedachten tot rust komen, licht onze eigen werkelijkheid op en kunnen we onszelf ervaren. Minder vanuit gedachten, oordelen of denkbeelden, minder vanuit een doe-modus. Als we onszelf ervaren, zíjn we, en dat altijd in het hier en nu. Dat geeft rust, vrede, ‘peace of mind’ en uiteindelijk ook acceptatie van wat ís en van wat zich aandient in het leven. De strijd voorbij. Dit kan ons keerpunt zijn. Onze kans om onszelf te ontdekken, onze innerlijke vrede en vrijheid, ons geluk dat van binnenuit komt. Dat ligt niet besloten in de toekomst of ergens anders dan wij zijn, noch in onze uiterlijke omstandigheden. Het ligt besloten ín onszelf, dichter bij ons dan onze eigenste adem, het is onze natuurlijke staat. Het is een kwestie van het richten van onze aandacht, of eigenlijk het terugbuigen van onze aandacht, ‘reflectie’. Vanuit de bevangenheid door de door onszelf gecreëerde mentale constructies over de wereld en onszelf naar de onbevangenheid van het directe ervaren van onszelf. Je hoeft er niets voor te kunnen, behalve je openstellen, niet langer gevangen door de angst voor verlies. De kans van deze crisis is te leven vanuit je overvloed en inspiratie en te ervaren dat je je eigen bron bent. ‘Be your source!’

Het goede gesprek of online meditatie

Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek, dan zijn wij er voor jou. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

Wil je met één van ons een reflectiegesprek voeren?
Je kunt een afspraak maken door te bellen naar één van onze vestigingen in het land.