Het goede gesprek in onwerkelijke tijden I

Het goede gesprek in onwerkelijke tijden I

Wat we nu meemaken kent zijn weerga niet. Oud en jong, niemand heeft een crisis van deze aard en omvang meegemaakt. De natuur heeft ons in een stevige greep. De wereld draait door, moet doordraaien, maar dat vraagt enorm veel van ons aanpassingsvermogen. Wat gisteren nog onwerkelijk was, is vandaag het nieuwe normaal.

Onrust

Er zijn mensen die niet meer kunnen werken, omdat er geen vraag meer is naar hun producten of diensten. Zij zijn heel onrustig. Gelukkig heeft de regering hen de helpende hand toegestoken, een pleister op hun wonden.

Er zijn mensen die moeten werken, omdat zij de samenleving overeind kunnen houden. Denk aan onze verzorgers in de ziekenhuizen, alle hulpverleners, de medewerkers in de supermarkten en onze regering. Zij werken heel hard om onze zieken te verzorgen, ons te helpen, onze monden te voeden en ons land te leiden. Zij hebben het bepaald niet rustig en verdienen ons grootste respect.

En, er zijn mensen die thuis kunnen werken , zoals onze collega’s bij Van Ede & Partners. Wij kunnen met behulp van moderne communicatiemiddelen onze cliënten bijstaan in de zoektocht naar hun nieuwe bestemming.

Reflectie

Waar het naar toe gaat staat in de sterren geschreven. We weten het niet. We gissen ernaar en dat maakt ons allen onrustig. Dat is een uiterst onbehaaglijke situatie, die vraagt om reflectie. Reflectie om na te denken, te analyseren en te begrijpen wat er met ons leven en de wereld aan de hand is. Reflectie om betekenis te geven aan wat ons overkomt.

Reflecteren kan helpen om rustig en in kalmte te kunnen doorgaan op ons levenspad. Door in rust na te denken over wat je te doen staat in deze onzekere tijden. Dat geldt voor onszelf individueel, voor ons gezin, voor onze familie, voor onze vrienden, voor onze collega’s op het werk, voor onze stad- en streekgenoten, voor onze landgenoten en voor alle inwoners op onze wereld. We hebben allemaal met de Corona crisis te maken. Dat verbindt ons. Opeens groeten we elkaar. Het schept een band om te doen wat we kennelijk hebben te doen. Elkaar helpen.

Heb vertrouwen en doe het goede

Het goede doen is er voor elkaar te zijn. Doen wat in ieders vermogen ligt, thuis, op het werk en in de buurt. Het is hartverwarmend te zien dat studenten boodschappen doen voor behoeftige ouderen. Dat bloementelers hun onverkochte bloemen schenken aan de patiënten in ziekenhuizen. Dat Nederland massaal voor onze verzorgers klapt. Het goede doen is ook vertrouwen hebben in onze leiders en onze werkgevers, die hard werken aan datgene wat niet in onze invloedsfeer ligt, maar waar wij heel veel zorg over hebben.

Het goede gesprek

In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor je. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

Wil je met één van ons een reflectiegesprek voeren?
Je kunt een afspraak maken door te bellen naar één van onze vestigingen in het land.