September: Leven met Tegenslag - Linda Huismans, Eke Mannink en Grieteke Meerman

September: Leven met Tegenslag - Linda Huismans, Eke Mannink en Grieteke Meerman

Leven met Tegenslag - gesprekken over ongeluk en veerkracht.

 

Samenvatting

Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht faillissement, de dood van een familielid… We krijgen in ons leven uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe we daar vervolgens mee omgaan zegt veel over ons karakter. Soms kunnen anderen er ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek ‘Tegenslag’ in FD steevast tot de best gelezen stukken van de week.

De menselijke veerkracht is een wonderlijk fenomeen. In dit boek leren we hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals met hun portie tegenspoed omgingen. Wat kenschetst de wijze waarop mensen hun tegenslagen te lijf gaan? En welke lessen trokken zij voor hun leven en werk? De meer dan veertig inspirerende interviews in dit boek geven op die vragen antwoord.

Bestel je boek bij YouBeDo

Boeken die goed doen. Altijd tot 12% naar een goed doel dat jij kiest.