Juni 2020: The healing organization – Raj Sisodia en Michael J. Gelb

Juni 2020: The healing organization – Raj Sisodia en Michael J. Gelb

Raj Sisodia en Michael J. Gelb zagen zich geïnspireerd door het onnodige leed dat veroorzaakt wordt door bedrijven die zingeving (naastwinstgeving) veronachtzamen.

Samenvatting

Het imago van het bedrijfsleven wordt gedomineerd door haar focus op winst, boven mens en milieu. Deze eenzijdige benadering van het kapitalisme is echter niet langer acceptabel. We bevinden ons op een keerpunt, waar het bedrijfsleven het voortouw moet nemen bij het genezen (‘healing’) van de manco’s en crises van onze tijd. Bedrijven, winstgevend én helend!

Recensie

Wat mij betreft een belangrijk boek. Voor iedereen, want we hebben er allemaal mee te maken. Als leider: vanwege je verantwoordelijkheid voor het vormgeven van bedrijf en maatschappij. Als consument en aandeelhouder: je keuzes doen ertoe. Als medewerker: hoe kun je het verschil helpen maken. De titel (‘healing’) laat zien dat het meer is dan het zoveelste boek over ‘stakeholder management’. De auteurs zetten woorden als succes én zorgzaamheid naast elkaar, winst én liefde, eigen belang én maatschappelijk belang. Leestip: sla voorwoord, proloog, inleiding en epiloog niet over, integendeel! Daarnaast, de kernboodschap in deel 1 en 3, met daartussen 150 bladzijden vol voorbeeld bedrijven in deel 2. En als uitsmijter, de ‘eed van de helende organisatie’: durf jij het aan!?

Themabijeenkomst

Een themabijeenkomst over de boeken, door VEP NETWERK DEN HAAG, zit er even niet in. We bezinnen ons op een alternatief. Een uitnodiging zal tijdig worden toegestuurd.