April 2020: Omwenteling – Jan Rotmans

April 2020: Omwenteling – Jan Rotmans

Jan Rotmans is hoogleraar duurzaamheid en transities aan de Erasmus Universiteit. Omwenteling is een fascinerende transitie expeditie.

Samenvatting

Samenleving en economie varanderen. We bevinden ons in een tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen en dus instabiliteit. Hoe kunnen bedrijven en samenleving hierop inspelen? Wat betekent dit voor ons persoonlijke leven? Rotmans maakt de verbinding tussen hoofd, hart en handen met verhalen van mensen die een persoonlijke transitie durfden aan te gaan.

Recensie

Een zeer actueel boek, als is het uit 2017, want vervang ‘financiële crisis’ door ‘corona crisis’ en we zijn aangeland in 2020. Rotmans heeft het over een nieuwe ordening en beschouwt deze op het niveau van mensen (‘verwarring’), organisaties (‘bestaansonzekerheid’) en samenleving
(‘onhoudbaarheid van stelsels’). Deze nieuwe orde wil terug naar de kern, terug naar de eenvoud … maar ook vooruit. Hij noemt dat ‘Vooruit naar Vroeger’. Hij laat zien dat collectiviteit én individualiteit elkaar daarin versterken. Interessant is sowieso zijn én-én benadering (inclusie, balans) in plaats van óf-óf (uitsluiting). Transformatie vereist een voortdurende interactie tussen visie, strategie én actie. Van omdenken naar omdoen. Neem én de tijd voor reflectie, én begin (klein vanuit een hoger doel). Durf te falen én pas aan. Ook leiderschap komt aan de orde, ‘authenticiteit als kernwaarde voor bezield en moedig leiderschap’. Een inkopper, hoewel velen dat lang niet zo zagen, maar o zo waar!

Themabijeenkomst

Een themabijeenkomst over de boeken, door VEP NETWERK DEN HAAG, zit er even niet in. We bezinnen ons op een alternatief. Een uitnodiging zal tijdig worden toegestuurd.