30 september 2020 netwerkbijeenkomst – Anders verder

30 september 2020 netwerkbijeenkomst – Anders verder

Op woensdag 30 september 2020 organiseert het VEP – Netwerk Den Haag haar tweede online netwerkbijeenkomst via Microsoft Teams. Het thema van deze sessie zal zijn: ANDERS VERDER – twee schrijvers over een wereld na corona:

Michael van Loenen, oprichter van YouBeDo.com (*) zal spreken over zijn bijdrage aan ANDERS VERDER: ‘Dienstbaar zijn voor mens en aarde.’

Stephan Ummelen, eigenaar van Waardengedreven (**) zal praten over: ‘Hamsters in een ratrace. Waarom er (waarschijnlijk) niks verandert na corona.’

Na een korte inleiding door beide schrijvers is er ruim tijd voor vragen en debat.

Het Programma:

16:50 – 17:00 uur –  Inloggen in de TEAMS meeting 
17:00 – 17:05 uur –  Opening en welkom, door Jan Maarten Bosch
17:05 – 17:15uur –   Inleiding door Michael van Loenen                      
17:15 – 17:25 uur –  Inleiding door Stephan Ummelen
17:25 – 18:00 uur –  Pannel discussie, vraag en antwoord sessie over beide boeken.

Boek: Anders Verder – 24 schrijvers over een wereld na corona

Dit boek is geschreven na jarenlang nadenken over het economisch systeem: hoe kan het beter, anders, met meer
betekenis worden ingericht?

Het is het resultaat van andere inzichten, opruiende ideeën, onbegaanbare paden, halsstarrig volhouden dat het anders kan, inspirerende aha-momenten en regelrechte eureka-gedachten.

Hoe zou het verder gaan met deze wereld, die zo maakbaar leek voor de coronacrisis? Vinden we een uitweg met een medicijn en pakken we daarna de oude draad weer doodleuk op? Of worden er ramen geopend naar een nieuwe wereld waarin welzijn de voorrang krijgt boven welvaart? Mensen hebben behoefte aan andere wegen, andere manieren, andere vormen om samen te leven en samen te zijn. Eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, inclusiever, liefdevoller. Een wereld die we ten diepste kennen en verlangen. Dit is een boek over een wereld na de crisis.

Met bijdragen van Jeroen Smit (inleiding) | Geert Degrande | Savitri Groag | Michael van Loenen | An Kramer | Martijn Raaijmakers | Ann Maes | Hans Stegeman | Arjan Broers | Geanne van Arkel | Stephan Ummelen | Anne Griet Brader | Ynzo van Zanten | Mischa Verheijden | Linda Modderkolk en Jur Koksma | Ralph Zebregs | Elke Leyman | Pieter Spinder | Shinta Oosterwaal | Martin Schuurman | Ilja Werkhoven | Kees Klomp | Sophie Wisbrun-Overakker | Ron van Es (eindredacteur) | Jan Bommerez (nawoord).

(*) YouBeDo.com
Bij YouBeDo.com geloven we een het systeem van delen. Een nieuwe geldstroom creëren die bij mens, dier en natuur terecht komt, waar het echt nodig is. Deze nieuwe geldstroom creëren we door boeken te verkopen. YouBeDo.com is de enige webwinkel voor boeken waarbij je tot 12% van elke aankoop kunt doneren aan project van een goed doel van jouw keuze. We hanteren daarbij dezelfde prijzen (wet op de boekprijs) als andere boekwinkels, dus doneren kost je niets!

(**) Waardengedreven
Waardendreven is een vrijdenkend bureau in het teken van organisatie waarden, betekenis en authenticiteit. Daarmee helpen we organisaties bij het versterken van hun cultuur en het vinden van een eigen weg in een veranderend werkklimaat. Ons moet je hebben als het gaat over visie, cultuur, verandering, en (interne) communicatie.

Anders Verder – 24 schrijvers over een wereld na corona

Meer informatie over dit boek

Elke maand een nieuwe tip van Van Ede & Partners Den Haag

Boek van de maand