Maak van een netwerkgesprek niet stiekem een sollicitatiegesprek!

Maak van een netwerkgesprek niet stiekem een sollicitatiegesprek!

Als je ergens solliciteert, moet er een vacature zijn waarvoor jij in aanmerking wilt komen. Is die er niet, dan valt er ook niets te solliciteren. Zo voorkom je dat mensen die je benadert voor een netwerkgesprek het idee krijgen dat het je eigenlijk om een sollicitatie naar een baan te doen is.

Dus: Weet je niet zeker óf er een vacature is waar jij voor kwalificeert, gedraag je dan ook niet alsof die er wél is. Dat geeft jouw gesprekspartner een ongemakkelijk gevoel, en dat wil je niet. Als je denkt dat iemand in jouw netwerk een vacature heeft die jij meent te kunnen vervullen, moet je heel duidelijk maken dat je daarop wilt solliciteren. Doe dan niet net alsof je een netwerkgesprek wilt voeren. En omgekeerd: Als je vooral informatie wilt verzamelen en oriënteren, gedraag je dan niet als een sollicitant.

Doe niet net alsof je een netwerkgesprek wilt voeren.

Tijdens je zoektocht zijn netwerkgesprekken nuttig om informatie te vergaren. Bijvoorbeeld over een thema waarin jij bent geïnteresseerd en waarvan jouw gesprekspartner veel weet. Of over een bepaalde marktsector waarover je de mening van een ingevoerde deskundige wilt horen. Wellicht is er een functie waarover je meer wilt weten. Of bijvoorbeeld de cultuur in een bepaald bedrijf dat jouw interesse heeft. Zo zijn er duizend-en-één onderwerpen waarover je nuttige en boeiende gesprekken kunt voeren met mensen uit jouw netwerk (of uit het netwerk van jouw netwerkpartners). Omdat je er wérkelijk in geïnteresseerd bent. Verwacht van dit soort gesprekken geen baan, of een directe lead naar een baan!

Misschien levert een netwerkgesprek jou op korte termijn iets op; een introductie, een tip, een lead, een doorverwijzing; het kan allemaal, maar ga er niet vanuit. “Netwerken is investeren in relaties”. Je ontwikkelt een netwerk, en je onderhoudt het zorgvuldig.

Een goed netwerkgesprek heeft dus in principe niets met solliciteren te maken. 

Een goed netwerkgesprek heeft dus in principe niets met solliciteren te maken. In een netwerkgesprek stel je open vragen, toon je oprechte belangstelling. Je laat in je vragen merken dat jij je goed verdiept hebt in het onderwerp of thema van je belangstelling. Je zoekt naar gemeenschappelijke interesses waarop jij en de ander elkaar werkelijk kunnen vinden. Maar je solliciteert níet (stiekem)!

Pak je het op deze manier aan, dan snijdt het mes aan twee kanten. Je verzamelt nuttige informatie én je laat de ander duidelijk merken dat je verstand van zaken hebt. Daarmee word je een interessante gesprekspartner.

Kortom: het voeren van netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken zijn in de kern twee verschillende vaardigheden. In je zoektocht naar een nieuwe bestemming moet je proberen ze allebei onder de knie te krijgen. Daar kunnen wij je bij Van Ede & Partners goed bij helpen.

Roel Monnik
Loopbaancoach

 

Wil je met ons van gedachten wisselen over netwerken versus solliciteren, of heb je een andere loopbaanvraag? Je bent van harte welkom voor een kop koffie.

Door Roel Monnik
Loopbaancoach
Van Ede & Partners Amsterdam