“Van Ede & Partners geeft een diversiteit aan mogelijkheden” – Anton Jongeneelen en Maurits von Heijden

“Van Ede & Partners geeft een diversiteit aan mogelijkheden” – Anton Jongeneelen en Maurits von Heijden

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners vandaag het verslag van een gesprek met Anton Jongeneelen en Maurits von Heijden. Anton en Maurits zijn beiden oud-cliënten van Van Ede & Partners in Den Haag en de drijvende krachten achter het VEP Netwerk Den Haag.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met Van Ede & Partners in Den Haag?

Maurits: Ik werd op Van Ede & Partners geattendeerd door een vriend, die cliënt was geweest. Deze vriend was heel enthousiast over zijn begeleidingstraject en had enorm baat gehad bij dit traject. Ik was al jaren zelfstandig ondernemer en was mezelf aan het oriënteren wat ik de komende tien jaar zou gaan doen. Daar kwam ik niet uit en deze vriend suggereerde dat Van Ede & Partners mij zou kunnen helpen.

Anton: Ik werkte al jaren bij de Universiteit Leiden en had het gevoel dat ik iets anders moest gaan doen. Ik werd niet ontslagen, maar ik moest gaan nadenken over wat ik wilde. Ik liep toen tegen een vriend aan die ook werkte voor Universiteit Leiden. Deze vriend had Van Ede & Partners al eerder ingezet voor één van zijn medewerkers en vroeg mij of dat iets voor mij zou zijn. Ik heb toen mijn leidinggevende overtuigd om mij een traject te laten doen.

Na het beëindigen van hun begeleidingstraject bij Van Ede & Partners hebben Anton en Maurits een vrijwilligersrol op zich genomen. Zij organiseren de bijeenkomsten van het VEP-Netwerk.

Wat is VEP-netwerk, het Van Ede Netwerk – Den Haag?

Anton: Het VEP Netwerk is een ontmoetingsplaats van cliënten en oud-cliënten van Van Ede & Partners (VEP) in Den Haag, dat het doel heeft cliënten en oud-cliënten te faciliteren in de oriëntatie op het vervolg van hun zakelijke carrière. Voor cliënten betekent dat wij hen de mogelijkheid bieden om onderling én met oud-cliënten netwerkgesprekken te voeren, die hen mede kan leiden naar een nieuwe bestemming. Dat kan zijn een nieuwe baan in loonverband of een zakelijke opdracht als zelfstandige. Binnen het VEP Netwerk praten we dan over cliënten met Plan A.

Maurits: We weten dat een werknemer in Nederland gemiddeld iedere vijf jaar van baan verandert en dus is het ook voor oud-cliënten van belang om hun zakelijke netwerk permanent te onderhouden. Want, er komt zeer waarschijnlijk een tijd dat zij zich dienen te oriënteren op een volgende stap in hun zakelijke carrière. Deze volgende stap noemen wij binnen het VEP Netwerk het Plan B.

Anton: Wij organiseren op de eerste donderdag van de derde maand bijeenkomsten op basis van een bepaald thema en nodigen dan vaak een spreker uit. Deze kan lid zijn van het VEP Netwerk, een VEP-consulent of een outsider. Zo heeft Eelco van Eijk van Amrop Executive Search een presentatie verzorgd over Future Leadership, waarin hij de invloed liet zien van digitalisering, robotisering en artificial intelligence en hun effect op managers en leidinggevenden.  Over dit onderwerp heb ik samen met oud-cliënt Laurence Frank een presentatie en intervisiesessie verzorgd op basis het laatste boek van Yuval Noah Harari; 21 lessen voor de 21 ste eeuw. Wij willen onze leden alert maken op de wat er staat te gebeuren in de toekomst en hoe dat hun werk als manager en leidinggevende zal beïnvloeden.

Maurits: We helpen onze leden ook met onderwerpen, die nu praktisch relevant zijn. Zo heeft Leo Zwart een sessie verzorgd over de angst voor thematisch netwerken. Het komt nogal eens voor dat cliënten wat schuchter zijn t.a.v. dit onderwerp. Op deze manier krijgen zij een steuntje in de rug en kunnen zij in een veilige omgeving met hun mede- en oud-cliënten netwerkgesprekken voeren. Een ander voorbeeld is de presentatie die Huib Bartels heeft verzorgd over Effectief Onderhandelen. Dat is weer handig om onderhandelingen rondom een nieuw arbeidscontract (nog) beter te kunnen voeren. Ook raken wij de wat zachtere onderwerpen aan in een interactieve sessie, die Majorie Pennings (psycholoog-consulent Van Ede & Partners in Zeist) heeft verzorgd over de kracht van kwetsbaarheid, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Brené Brown. 

Wat is jullie drive om dat werk te doen?

Anton: Mijn drive is cliënten, die aan het einde van hun begeleidingstraject zitten, een platform te bieden om te kunnen netwerken met collega-cliënten en oud-cliënten. Hen met elkaar in contact te brengen en een mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan als gelijkgestemden binnen de Van Ede & Partners omgeving. Ik vind het leuk om vragen te stellen, te onderzoeken en mensen te helpen op hun weg naar buiten.

Maurits: Ik vind het altijd geweldig om mensen die interesse tonen in een onderwerp vaker te zien. Al jarenlang neem ik deel aan een intervisiegroepje dat maandelijks bij elkaar komt om een inhoudelijk thema te bespreken. Ook ben ik lid van de Rotary, waar we dat ook doen; inspireren en divergeren met anderen dan je eigen bubble. Ik vind het mooi mensen te faciliteren, om met andere mensen in contact en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die ons allen interesseren. Ik vond het jammer dat mijn traject afliep en wilde graag in contact blijven met van Ede & Partners. Toen het VEP Netwerk zich aandeed ben ik graag aan boord gekomen.

Wat heeft het VEP begeleidingstraject jullie geleerd, wat heeft het jullie opgeleverd?

Maurits: Inzicht, durven zelf-reflecteren. Het mooiste vind ik nog steeds de zelfanalyse. Toen ik hier kwam was mijn doel om beter keuzes te maken, want ik heb een te groot interessegebied. Dat heeft grote voordelen, maar ik word er soms ook onrustig van. De zelfanalyse heeft mij inzicht geven in wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Je leert goed naar jezelf te kijken en te begrijpen waar ik een toegevoegde waarde heb. Door het onderzoeken van deze vragen ben ik bewuster geworden van mezelf en daardoor kan ik beter kiezen. Echter, het is ten dele gelukt om beter te keuzes te maken. Ik heb het nu lekker druk en nee zeggen vind ik nog steeds moeilijk.

Wat ik ook interessant vind, is om tijdens workshops en trainingen te zien en te ervaren hoe andere cliënten tegen een bepaald onderwerp aankijken, dat je van elkaar kunt leren. Mede door deze workshops en groepstrainingen ben ik tot het inzicht gekomen dat bijna alles perceptie is. Dat ik zelf ook kan en moet bepalen hoe ik dingen wil en kan zien. Dat ik zelf keuzes kan maken, dat is aan mij. Maar ja, dat ook consequent te doen in de praktijk dat is nog wel eens lastig.

Ik ben binnen Van Ede & Partners gestimuleerd te gaan netwerken door met allerlei mensen te gaan praten rondom een thema. Dat gaf mij het gevoel dat mensen heel graag mij willen helpen. Dat was een mooie ervaring.

Anton: Toen ik met mijn begeleidingstraject begon wilde ik mezelf uit mijn comfortzone halen. Ik wilde iets nieuws doen. Ik wilde een andere wereld ontdekken, de wereld van leidinggevenden. Ik wilde die stap maken. Ik ontdekte, dat ik een soort coachrol leuk vind. Om in een individueel gesprek met mensen te praten, vragen te stellen en naar hen te luisteren. Bij van Ede & Partners gaat het dan vaak over de motivatie voor een nieuwe baan. Ik vind het leuk om te onderzoeken of we samen elementen kunnen vinden waardoor bij mijn gesprekpartner een ah-erlebnis ontstaat, inzicht ontstaat, waardoor hij weer ideeën en motivatie krijgt voor de toekomst.

Ik ben een out-of-the-box denker, een onderzoeker. Ik ben nieuwsgierig en altijd op zoek naar vernieuwing. Na mijn traject bij Van Ede & Partners ben ik onderwijsinnovatie gaan doen bij het Center for Innovation van Universiteit Leiden in Den Haag, dat was mijn Plan A. Vervolgens kwam het Studenten Centrum van Den Haag op mijn pad, dat is nu mijn Plan B. Hier ben ik verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en stuur ik de medewerkers aan en kan ik mijn coachende en leidinggevende kwaliteiten gebruiken en verder ontwikkelen. Binnen het Studenten Centrum gebruiken dertig studentenorganisaties allerlei faciliteiten. Mijn ambitie voor de toekomst is om binnen het Studenten Centrum een netwerkorganisatie te ontwikkelen voor studenten met verschillende studies en achtergronden. Ik wil binnen deze netwerkorganisatie de studenten stimuleren aan teambuildingsactiviteiten mee te doen en over zichzelf te gaan laten nadenken, waardoor kennisvermeerdering tussen de studenten ontstaat. Eigenlijk is dit een vergelijkbare netwerkorganisatie als het VEP Netwerk Den Haag, maar dan tussen studenten, en dat is alweer Plan C. Het werken met mensen en coachen kan ik dus wel kwijt binnen de Universiteit Leiden.

Hebben jullie tips voor potentiële cliënten?

Maurits: Ik zou nieuwe cliënten willen meegeven, afhankelijk van hun eigen behoefte, optimaal gebruik te maken van alle faciliteiten binnen Van Ede & Partners. En neem zelf de verantwoordelijkheid voor het verloop van jouw begeleidingstraject. Twee voorbeelden. Na het intakegesprek wordt de client toegewezen aan een consulent, met voor jouw relevante ervaring en inzichten. Binnen van Ede & Partners zijn verschillende consulenten werkzaam, ieder met hun specifieke kwaliteiten, ervaring en inzichten. Ik heb ervaren dat het goed is om ook met andere consulenten te werken in het verloop van mijn traject. Dat heeft mij verrijkt, heeft mij verschillende perspectieven opgeleverd.

Een tweede voorbeeld is: Maak zoveel mogelijk gebruik van de diverse trainingen en workshops met allerlei onderwerpen. In dit groepswerk kun je ook heel veel leren van je mede-cliënten en inzichten opdoen over onderwerpen waarmee die ik eerder nog niet in contact was gekomen.

Anton: Het is heel goed om gebruik om met verschillende consulenten te werken. Maar het is ook belangrijk om jezelf snel thuis te voelen, om vertrouwen te hebben in jouw consulent. Het is belangrijk om band op te bouwen. Zie je eerste consulent dan ook als een soort stepping stone naar andere consulenten en ook naar andere cliënten. Ook heb ik ervaren dat het fijn is om bij een groep te behoren. Daarom zijn, naast de workshops en de trainingen, de netwerkbijeenkomsten ook zo belangrijk. Daar kun je in een veilige omgeving ervaring opdoen met het netwerken.

Maurits: Voor nieuwe cliënten is het ook goed om zich bewust te zijn dat Van Ede & Partners begint met het werken aan zelfinzicht. Ik noem dat de softe kant, naast de harde, rationele kant. Ik heb het werken aan mijn softe kant heel positief ervaren. Naast de gesprekken over zelfinzicht komt de softe kant ook in trainingen en workshops aan de orde. Bijvoorbeeld: een workshop over stemgebruik. Als je voor Van Ede & Partners kiest dan is het heel nuttig om je ook echt open te stellen voor deze softe kant.

Wanneer is het VEP-begeleidingstraject voor jou succesvol? Wat zijn de succesfactoren?

Anton: Dat was voor mij al op het moment dat ik een gesprekpartner had gevonden. Dat was dus eigenlijk al tijdens het intakegesprek. Daar kun je praten met iemand die wil begrijpen wat je probleem is en je kan uitleggen wat Van Ede & Partners daaraan zou kunnen doen. Dat gesprek op zich was voor mij al succesvol. Voor mij was ook belangrijk dat ik in contact kon blijven met het sociale netwerk binnen Van Ede & Partners. Ik wil het gevoel hebben erbij te horen, om het gesprek met mensen te kunnen voeren. Daarom ben ik ook vrijwilliger geworden voor het VEP Netwerk.

Maurits: Het heeft mij veel gebracht; zelfinzicht, de trainingen en de workshops, het leren thematisch netwerken. Echter, het heeft mijn vaardigheid om keuzes te maken nog niet optimaal verbeterd. Ik heb nog steeds moeite met het maken van keuzes, dat zit kennelijk in mijn persoon. Ik mis de discipline om één kant op te kijken, om echte keuzes te maken. Dat is ook een inzicht. Dat moet ik aanvaarden. Ik doe nu een aantal opdrachten naast elkaar. Via het Van Ede Netwerk heb ik overigens ook een opdracht verworven bij de Gemeente Wassenaar-Voorschoten, ik werk daar partttime aan citymarketing.

Wat ervaren jullie als de sterke punten van Van Ede & Partners in Den Haag? En wat kunnen we verbeteren?                                                                                                                                      

Maurits: De ongelooflijke diversiteit van Van Ede & Partners. De diversiteit van consulenten met ieders vaardigheden en expertise. En ook de diversiteit van clienten, methodes en werkwijzen is een enorme kracht. Ook de combinatie van het werken aan de harde en de zachte kant vind ik ook heel goed. Een gedegen begeleidingstraject van gesprekken, trainingen en workshops. Een soort menukaart met een hoofdmenu en bijgerechten, waaruit je kan kiezen. Dat is heel waardevol.

Anton: De grootste kracht is het intakegesprek, de analyse die je daar samen doet met de intaker. Dat je daar als individu tot ontdekking kunt komen dat Van Ede & Partners een plek is waar je met je vragen en je verwachtingen heen kunt. Daar zit het hem. Vervolgens krijg je een persoonlijke consulent die bij je past en je verder helpt en je ook kan verwijzen naar collega-consulenten. Beter kan het aanbod van workshops. Ik mis daarin cursussen m.b.t. de nieuwste managementinzichten en ontwikkelingen in organisaties en bedrijven in deze moderne tijd. Ik ben qua natuur steeds op zoek naar vernieuwing en wil graag de nieuwste ontwikkelingen volgen. Daar zou Van Ede & Partners beter bij kunnen aanhaken. In dit kader zou Van Ede & Partners haar doelgroep kunnen uitbreiden naar een jongere doelgroep dan de met name 40-plussers, die bij Van Ede & partners client zijn.

Wilt u meer weten over of in contact komen met Anton en/of Maurits? Klik dan op hun namen!

Heb je vragen?