Dit is wat dertigers motiveert, en zo behoud je ze!

Dit is wat dertigers motiveert, en zo behoud je ze!

Mijn dochter en ik kijken heel anders naar ons werk. Zij is een dertiger met een mooie baan bij een multinational, ik ben een zestiger met een eigen bedrijf. Maar de grote kloof zit niet in wat we doen en waar we werken. Sterker: over veel zijn we het roerend eens. Maar tussen onze dieperliggende werkmotivaties zit een verschil van dag en nacht. Een verschil dat algemener is voor onze generaties.

Mijn generatie (45-65) werkt voor een hoge levensstandaard, liefst elk jaar iets hoger. Daar hebben we veel voor over: een 60-urige werkweek, een bomvolle agenda, weinig vrije tijd. En een hoop stress – maar ja, dat hoort erbij.
 
Bij dertigers (en twintigers) gaat het veel meer om kwaliteit. Kwaliteit van de baan, het bedrijf, goede werkomstandigheden, kwaliteit van leven. Dit zie je ook terug in recent onderzoek (bijvoorbeeld van Bain & Company).

Foto: Hans Boer en zijn dochter Vivian Boer

Dit verschil verklaart voor een deel waarom inspanningen om talent te behouden, lang niet altijd effectief zijn. Het is namelijk mijn generatie die in veel organisaties aan de knoppen draait. En nu we worden geconfronteerd met een schrikbarend verloop van jong talent, grijpen we naar gereedschappen die wij snappen. Betere betaling bijvoorbeeld, of medewerkers op training sturen. Want dat werkt voor ons. O ja, en we moeten ook nog iets doen met duurzaamheid.
 
Alleen: dat werkt niet bij de jonge generatie professionals. Niet dat ze de ‘goodies’ niet waarderen, maar hiermee houd je talenten niet binnen. Dat lukt alleen als je begrijpt wat kwaliteit van de job, van werkomstandigheden en van leven voor hén betekent.

Werk anno 2023 is niet de kern waar alle andere zaken omheen georganiseerd worden.

 

Jongere cliënten in mijn praktijk zeggen er dit over: Kwaliteit van werk? Dat is als je van betekenis bent, impact kunt hebben en waar je als professional serieus genomen wordt. Een baan ook waarin je autonomie hebt en bewegingsruimte en niet vastgeklonken bent aan procedures en protocollen. Een baan waar je lol in hebt.
Kwaliteit van werkomstandigheden? Dat je voelt dat er oog is voor je gezondheid en welzijn. In het bedrijfsrestaurant maar ook als het gaat om werktijden. Hard werken en werkdruk, prima, maar niet continu. En het is ook belangrijk dat er een goede werksfeer heerst en dat er respectvol met je wordt omgegaan.

Kwaliteit van leven biedt je werk als je evenwichtig aandacht kunt schenken aan alle belangrijke onderdelen van je leven. Werk anno 2023 is niet de kern waar alle andere zaken omheen georganiseerd worden (zoals voor mijn generatie) maar het staat naast je gezin/familie, je vrienden, sport en hobby’s. 

Wil je als werkgever (jong) talent behouden, denk dan niet vanuit je eigen referentiekader, maar vraag je professionals wat zíj belangrijk vinden. Wat kwaliteit voor hén vertegenwoordigt? Daarmee geef je ze alvast de eerste reden om aan je organisatie verbonden te willen blijven.

Hans Boer

Is werkzaam bij: