APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)

Je bent een politieke ambtsdrager. Je bent in de afgelopen periode afgetreden c.q. treedt binnenkort af. Dat aftreden kan vrijwillig zijn geweest of na een ontslag. In beide situaties kun je wachtgeld ontvangen in het kader van de Appa-regeling. Door deze Appa-regeling ben je verplicht om te werken aan uw re- integratie in het vinden van een nieuwe bestemming.  Het vinden van jouw nieuwe baan wordt ondersteund door loopbaanbegeleiding.  

Van Ede & Partners is voor die loopbaanbegeleiding ‘preferred supplier’ van ASP (APG Services Partner B.V.). We werken ook voor Appa-cliënten die via andere partijen dan ASP bij ons terecht komen. In de afgelopen jaren heeft Van Ede & Partners honderden Appa-cliënten met succes begeleid naar hun volgende baan.

Van Ede & partners: Loopbaanbegeleiding

Samen met jou gaan we aan de slag om te zorgen dat je de volgende stap(pen) in uw carrière maakt. In onze terminologie, zoek en vind je samen met onze hulp je volgende bestemming. De nieuwe bestemming is de nieuwe rol waar je jouw carrière voortzet. Deze nieuwe rol past je goed omdat je talenten en drijfveren hier haarfijn op aansluiten. De Appa-regeling heeft tot doel om ambtsdragers te ondersteunen in het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe rol binnen de arbeidsmarkt. Aan de start van de loopbaanbegeleiding gaan wij met je verkennen welke rol(len) jou het beste past en welke je het meest ambieert. Dat kan in de vorm zijn van een nieuwe vaste betrekking, als zzp’er of b.v. aansluiten bij een nieuwe onderneming (management buy-in). Een andere mogelijk is het uitbouwen van een waaier van activiteiten. In de praktijk zien wij dat mensen in het werk verschillende rollen bekleden. Toezichtfuncties en bestuursfuncties of een vaste rol voor 3 dagen en 2 dagen als zzp’ er vervullen. Deze hoeveelheid aan verschillende rollen vragen om specifieke loopbaanbegeleiding.

Appa-traject en loopbaanbegeleiding

Wat gebeurt er in de loopbaanbegeleiding voor mensen die recht hebben op de APPA-regeling? In deze loopbaanbegeleiding zijn de volgende thema’s telkens aan de orde: talenten, drijfveren, profiel, netwerken en markten. Je hebt een scherp herkenbaar profiel naar de markt waar je zou willen werken. Je hebt een netwerk waarbinnen je je kunt profileren. Je weet wat je zoekt en waar je naar toe wilt. Dit kan zijn bij Maatschappelijke organisaties, de bestuurlijk politieke omgeving of bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Van Ede & Partners heeft veel ervaring in het begeleiden van Ambtsdragers die reputatie-schade hebben opgelopen. Bij Van Ede & Partners werken loopbaanbegeleiders die hierin gespecialiseerd zijn. Zij helpen je op weg om u jouw juiste bestemming te vinden.

Helder profiel voor ambtsdragers

Herkenbaar en onderscheidend zijn in de markt is waar wij aan werken tijdens de loopbaanbegeleiding. Zicht hebben op jezelf is van essentieel belang. Kun je goed vertellen waar je goed in bent? Kun je overbrengen wat jouw toegevoegde waarde is en waar de organisatie, klant etcetera mee geholpen is als zij jou aannemen of inhuren? Goed zicht hebben op jezelf is van belang zodat je duurzaam inzetbaar bent. Tijdens het APPA-traject starten wij daarom ook eerst met het onderzoek naar jezelf. Waar ben je goed in? Wat zijn jouw ambities? Waar wil je je op laten voorstaan? Welk beeld wil je van jezelf achterlaten bij sollicitaties, klant/ netwerkgesprekken? Om een voortvarende start te maken aan het begin van het Appa-traject worden psychologische testen afgenomen. Deze testen worden gecombineerd met het schrijven van een zelfanalyse. Deze zelfanalyse heeft tot doel dat je je bewust wordt van je talenten, drijfveren en ambities.

Het Appa-traject: individuele begeleiding en groepsactiviteiten

Onze Appa-trajecten zijn gebaseerd op individuele begeleiding (psycholoog en/of coach), en groepstraining/workshops. Deze trainingen hebben een logische opbouw in het traject. In het begin zijn de trainingen gericht op het expliciet maken van wat je onderscheidend en herkenbaar maakt. De opvolgende trainingen hebben tot doel om jezelf in de markt te profileren met wat je te bieden hebt. Naast deze trainingen kun je ook inhoudelijke workshops volgen die je helpen in jouw aanpak richting de markt. Bijvoorbeeld job marketing, excellent onderhandelen, Masterclasses Commissariaat & Toezicht etcetera. De afwisseling tussen individuele begeleiding en groepstraining heeft tot doel dat je ook zicht krijgt op hoe verschillende mensen jou percipiëren. In de “echte” wereld is dit namelijk ook het geval. In de groepstrainingen zitten veel verschillende mensen met verschillende achtergronden die elk een andere blik hebben. Dus APPA-cliënten en cliënten uit andere sectoren in deze groepstraining deelnemen. Wat zij zien is dat deze trainingen vaak ook weer een nieuw netwerk aanboren voor deelnemers.

Loopbaanbegeleiding Van Ede & Partners: de Appa-cliënt centraal

Evenals bij onze trajecten sta jij tijdens het Appa-traject als individu centraal, met jouw eigenheid en jouw unieke talenten. Wij leveren maatwerk en stemmen de inhoud, opbouw en stijl van ieder traject op jou en met jou af. We maken je bewuster, krachtiger en gemotiveerder. Ten aanzien van jezelf en voor jouw volgende bestemming. Jouw loopbaan krijgt daarmee meer betekenis. Ons doel is ervoor te zorgen dat je in de markt een bewust, authentiek verhaal kunt vertellen. De cliënten populatie, inclusief de Appa-cliënten bij Van Ede & Partners hebben uiteenlopende achtergronden, over het algemeen op (top) managementniveau. Nagenoeg alle cliënten hebben HBO- c.q. WO-opleidingsniveau. Deze cliënten zijn actief in het bedrijfsleven (uit de industrie, dienstverlenende sector en anderszins), bij de overheid (Appa-cliënten en diverse andere bestuurders en politici) en andersoortige omgevingen (culturele instellingen en diverse andersoortige maatschappelijke organisaties).

Van Ede & Partners – landelijke dekking voor Appa

Van Ede & Partners heeft sinds jaar en dag landelijke dekking. De individuele sessies, de groepstrainingen en de workshops vinden voor de APPA -clienten en andere cliënten plaats op de locaties van Van Ede & Partners. Vandaag, verspreid over Nederland, bestaat de Van Ede & Partners-groep uit 11 filialen: Amsterdam, Groningen, Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Zeist, Breda, Enschede en Maastricht. Vanuit ieder van die filialen worden cliënten in de daaraan gekoppelde regio’s begeleid. Bij welk filiaal van Van Ede & Partners de Appa-cliënten eventueel worden begeleid, is afhankelijk van de regio waar de individuele Appa-cliënt werkzaam is c.q. woont.

Van Ede & Partners – grote variatie aan coaches en psychologen

We werken met 58 coaches en 10 psychologen en andere professionals. Al deze professionals werken als zelfstandigen voor van Ede & Partners. Dit betekent dat deze loopbaanbegeleiders allen naast het werk bij van Ede ook werkzaam zijn in bij andere organisaties of een eigen praktijk hebben. Zij staan dus met een “voeten in de klei”, weten wat er speelt in de markt en hoe hier op te anticiperen. De diversiteit is groot aan coaches en psychologen. Door de grote variatie qua werkervaring, opleiding en netwerk van onze professionals bieden we je de mogelijkheid om zo optimaal mogelijk te worden begeleid op individueel vlak tijdens het traject. Die professionals hebben bij Van Ede & Partners een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Tijdens die procedure wordt aandachtig gekeken naar een aantal specifieke criteria (achtergrond, type functies, opleidingen, netwerk) en ook relevante en uitgebreide levenservaring. Tijdens het traject wordt de Appa-cliënt begeleid door 1 of meerdere coaches. De individuele begeleiding bestaat uit gesprekken van 1 à 1,5 uur die plaatsvinden bij Van Ede & Partners. De Appa-cliënt kan gedurende het traject altijd contact opnemen met de coach voor overleg. Wat heel gebruikelijk is bij Van Ede & Partners is het wisselen van coaches. Het kan zijn dat een APPA- cliënt gedurende het traject andere begeleiding wil of nodig heeft. De loopbaanbegeleiding bestaat uit verschillende fasen dus de meeste geschikte begeleiding staat daarom voorop.

Van Ede & Partners – Preferred Supplier voor Appa

Sinds een aantal jaren is Van Ede & Partners, via 2 Europese aanbestedingen, voor de Appa-regeling ‘preferred supplier’ geworden van ASP (APG Services Partner B.V.) als het gaat om het re-integreren van voormalig politieke ambtsdragers. Het betreft politieke ambtsdragers (Appa-cliënten) die zijn afgetreden of ontslagen namelijk:

  • Voorzitter van de Eerste Kamer;
  • Lid van de Tweede Kamer;
  • Minister of staatssecretaris;
  • Nationale Ombudsman of zijn substituut;
  • Commissaris van de Koning, burgemeester of voorzitter van een waterschap;
  • Gedeputeerde, wethouder of dagelijks bestuurslid van een waterschap;
  • Benoemde waarnemend commissaris van de Koningin of benoemde waarnemend burgemeester.

Heb je vragen of ervaar je hetzelfde?
Bel ons voor een vrijblijvend advies gesprek.

Maak een vrijblijvende afspraak

Waar sta je?

Wil je snel een eerste beeld krijgen waar je staat in je carrière en wat je wensen, ambities en drijfveren zijn als het gaat om werk en werkkring? Van Ede & Partners heeft hiervoor een eenvoudige test ontwikkeld. De test bestaat uit 12 vragen, invullen kost maximaal 4 minuten. Je ontvangt direct na het invullen de uitslag. Hierbij drukken wij in een percentage uit in welke mate jouw behoeften bij de aanpak van Van Ede & Partners passen.

In 4 minuten weten waar je staat