V. (Victor) Müller

Na mijn studie op conservatoria in Praag en in Den Haag werkte ik bij toneelgroep de Appel en verschillende orkesten en operaproducties in Nederland en buitenland. Later maakte ik een vertaalslag van muziek naar mens en organisatie. Naast Van Ede & Partners waar ik al jaren als trainer en stemcoach werk, werkt(e) ik onder andere bij De Baak, Nijenrode, Twijnstra Gudde, Rabobank en Comenius Leergangen.
Victor Muller

Ik ben geïnteresseerd in de mens en zijn verhaal. De eigenheid van ieder mens is voor mij ‘heilig’. Met mijn luisterende houding waak ik over de originaliteit van ieder individu, zijn eigen klank en kleur. Ik ben me bewust van het algemene verlangen naar de verbinding, naar delen, dat tot een diepere ontmoeting kan leiden. Daarbij is het belangrijk om contact met uzelf te kunnen maken en houden. Ik ben waakzaam over de verleidingen, zoals politieke correctheid, of u verschuilen achter het gangbare jargon van onze ‘Zeitgeist’, die hierbij in de weg kunnen staan.

Ik maak graag gebruik van mijn muzikale, pedagogische en filosofische achtergrond. Mijn grootste uitdaging is het speelse, goede en ware (de grondtoon) uit mensen naar boven te halen om daar vervolgens samen van genieten.

Our coaches and psychologists

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.