drs. D.M.M. (Dinja) van Gestel

Ik studeerde wijsgerige pedagogiek. Door mijn studie was ik al op jonge leeftijd professioneel bezig met zingevingsvragen. Mijn liefde voor zingeving en mijn passie voor het thema arbeid wist ik in mijn carrière steeds meer te verbinden. Ik was jarenlang manager bij een innovatiebureau voor de arbeidsmarkt, waar ik werkte voor overheden en bedrijfsleven. Ik was later directeur van een re-integratiebedrijf dat zich toelegde op de ontwikkeling van methodieken om stagnatie bij re-integratiecliënten te doorbreken. Ik combineerde mijn werk als manager met aanvullende studie gericht op psychologie, levensvragen en bewustzijnstraining. Sinds 1995 heb ik een eigen praktijk om mensen hierbij te coachen.
Dinja van Gestel

Ik zie mezelf als een gangmaker. Dit betekent enerzijds dat ik individuen en groepen kan aanjagen, zodat er meer vaart en stroming ontstaat. Het heeft ook een verdiepende kant. Ik ben in staat uit nog ongeduide input van mijn cliënt snel de essentie te destilleren en te verwoorden. Ook dit zie ik als een gang maken, naar meer zelfinzicht. Ik begeleid cliënten graag bij het concretiseren van hun thema en het thematisch netwerken, ik geloof zeer in deze werkwijze. Mijn werkstijl is afwisselend diepgaand en intiem, dan weer concreet, hands-on en doelgericht.

Sinds 2013  ben ik directeur van de vestiging te Breda en sinds 2015 ook van de vestiging Rotterdam.

Our coaches and psychologists

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.