drs. H.M. (Leonie) Vogels

Ik heb een achtergrond als psycholoog, maar de nadruk van mijn loopbaan ligt in de gezondheidszorg. Zo heb ik ervaring als manager geestelijke gezondheidszorg, directeur van een thuiszorgorganisatie en senior adviseur in een reïntegratiebedrijf. Ook heb ik ervaring met fusie- en reorganisatieprocessen in de zorg. Ik ben adviseur, coach en heb een praktijk voor levensloop en levenseinde vragen. De match tussen mens en werk is voor mij een belangrijk punt van aandacht. Ik adviseer zorgorganisaties en begeleid intervisies van managers en professionals.

Ik ben nuchter, warm en enthousiast, met compassie voor mijn cliënten. Ik heb snel door waar het om gaat. Ik ga met de thema’s van mensen aan de slag. Frustraties van cliënten kan ik een plek geven. Ook kijk ik altijd naar het hele levensverhaal van de cliënt. Ik heb door mijn ervaring met ouderen belangstelling voor het werken met 50-plussers. Ik zie mogelijkheden voor deze groep en stimuleer ze in het bereiken van hun bestemming. Ook kan ik 30-plussers enthousiast maken om nieuwe paden te bewandelen. Ik heb oog voor de dieperliggende psychologische thema’s, maar ga hier ook pragmatisch mee om. Ik daag uit in het oefenen met nieuw gedrag. Mijn specialiteit is om samen met de cliënt hun professioneel profiel te maken en ze te leren netwerken.

Leonie Vogels

drs. H.M. (Leonie) Vogels

Is werkzaam bij:

Mail Leonie Vogels

Waar sta je?

Wil je snel een eerste beeld krijgen waar je staat in je carrière en wat je wensen, ambities en drijfveren zijn als het gaat om werk en werkkring? Van Ede & Partners heeft hiervoor een eenvoudige test ontwikkeld. De test bestaat uit 12 vragen, invullen kost maximaal 4 minuten. Je ontvangt direct na het invullen de uitslag. Hierbij drukken wij in een percentage uit in welke mate jouw behoeften bij de aanpak van Van Ede & Partners passen.

In 4 minuten weten waar je staat