drs. W.A. (Arnoud) Offerhaus

drs. W.A. (Arnoud) Offerhaus

Sinds 1996 heb ik me bekwaamd in het vak van adviseur, verandermanager en coach. Ik help mensen hun kernwaarden te ontdekken en daarmee verandering in te zetten. Ik heb vele organisaties en leidinggevenden begeleid in strategische bestaansrecht- en persoonlijke vraagstukken. Ik werk vanuit de overtuiging dat het beter kan en iets moois gecreëerd kan worden. Dat is de energie die ik inbreng waarmee nieuw perspectief gevonden wordt.

Ik heb het talent om snel de kern te doorzien. Vanuit mijn bedrijfseconomische, planmatige achtergrond en rationele karakter ontwar ik oorzaak en gevolg en breng ik logica aan. Tijdens mijn loopbaan heb ik oog gekregen voor de hardnekkigheid van menselijk gedrag en ben ik me gaan verdiepen in wat aanzet tot veranderen.

De crisis heeft ertoe genoodzaakt dat ik mijzelf meerdere malen opnieuw moest uitvinden. Het is louterend om ingeslagen paden te moeten verlaten en om te gaan met keuzes die anders uitpakken dan gehoopt. Die ervaring zet ik in. Ik zoek naar het waarom van wat mijn cliënten beweegt en help hen gevoel te herkennen en erop te vertrouwen. Ik laat ratio, hart en buik verbinden door betekenis te geven aan de feiten en met humor te demystificeren. Dit zet aan tot kritisch denken en begrip over de eigen drijfveren. Zo help ik mijn cliënten op weg naar wat plezier bezorgt, welzijn brengt en werkelijk zin geeft.

Is werkzaam bij: