Emmy Lammens

Na tien jaar bedrijfsmanagement bij de Rabobank nam Emmy zelf het initiatief tot een volgende stap door eerst een pas op de plaats te maken. Tijdens haar traject bij Van Ede & Partners werd concreter wie ze is in de kern, wat haar aanbod is en hoe ze dat concreet kon maken naar buiten.
Uitdaging Zag dat bestaande rol in de nabije toekomst sterk zou veranderen en wilde zelf regie over toekomst houden.
Oude functie Statutair Directeur bedrijfsmanagement Rabobank Apeldoorn e.o.
Nieuwe functie Directievoorzitter Alfa Accountants en Adviseurs regio Utrecht/IJsselstein
Consulent Victorine Koningsberger

Ik had het op zich prima naar mijn zin bij de Rabobank. Toch merkte ik na tien jaar bedrijfsmanagement dat ik behoefte kreeg aan een volgende stap. Dat was ook precies de periode dat de Rabobank aan de vooravond stond van een grootscheepse verandering. Het persoonlijke en zakelijke viel op die manier eigenlijk samen; het was op beide fronten tijd voor een nieuwe koers.

Vanaf het begin was voor mij duidelijk dat ik in dat proces ondersteuning wilde hebben. Mijn man suggereerde om eens te gaan praten bij Van Ede & Partners en mijn eerste kennismaking beviel eigenlijk meteen erg goed. Ik zat er vol goede moed aan tafel en keek eigenlijk heel optimistisch naar de toekomst. Dat is enerzijds terecht gebleken, maar anderzijds is het heel belangrijk geweest dat ik het traject bij Van Ede & Partners als ruggesteuntje had. De reorganisatie bij de Rabobank betekende ook dat ik zelf veel mensen heb moeten laten gaan, en daardoor was het ook wel een zware periode. Door het traject bij Van Ede & Partners kon ik voor mijn mensen een voorbeeldfunctie vervullen, en hen ook vanuit mijn eigen directe ervaring helpen met hun worsteling over een onzekere toekomst. En hen bijvoorbeeld helpen los te komen van hun huidige werk en weer eens te durven dromen.


ik kan mijn aanbod nu concreet communiceren


Wat ik zelf primair nodig had, was om eens grondig te verkennen wie ik nou eigenlijk ben, wat mijn aanbod is en wat ik graag wil. Ik ben enorm geholpen door deze dingen echt concreet en tastbaar te maken, zodat ik er ook veel helderder over kon communiceren. Ook voelde het hele traject voor mij als een vangnet. Ik stond er niet alleen voor. En omdat ik zelf het initiatief had genomen om me op mijn toekomst te oriënteren, werd ik ook niet verrast door de ontwikkelingen op mijn werk. Ik was al met het proces bezig.

Gedurende het proces werd mijn eigen droom steeds concreter. Ondernemerschap, sustainability en duurzaamheid werden een belangrijke leidraad voor mij. Ik heb ook overwogen om voor mijzelf te beginnen, had me zelfs al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En toen kwam Alfa Accountants op mijn pad. Zij hebben mij zelf benaderd, op basis van mijn LinkedIn profiel. Kennelijk hadden ze mij al een tijdje in het vizier, maar toen ik ook nog het ‘vinkje’ had aangezet dat ik door recruiters gevonden wilde worden, was dat voor hen de laatste stap om mij te benaderen.


mijn traject was een fijne plek in een onzekere tijd


Ik denk terug aan mijn traject bij Van Ede & Partners als een fijne plek in een onzekere tijd. De gesprekken met mijn coach hielpen op zoek te gaan naar wie ik in de kern echt ben en dat concreet te maken en te vertalen in de weg naar buiten. Daarnaast zijn de respectvolle gesprekken met andere deelnemers voor mij ook heel waardevol geweest. Van Ede & Partners schept een sfeer waarin je elkaar heel snel vertrouwt en je je compleet veilig voelt om te bespreken waar het echt om gaat.

Neem contact met ons op
Victorine Koningsberger ZT2109 0943 LR

Consulent

Victorine Koningsberger

Het werken met Emmy ging eigenlijk als vanzelf. Emmy is een slimme vrouw met een open en positief karakter. Van meet af aan zette ze haar wens en potentie in om te reflecteren. Ze was bereid haar eigen onrust onder ogen te zien en dit gevoel te accepteren als behorend bij dat moment. Dat gaf ruimte om haar enthousiasme over thema’s als ondernemerschap en duurzaamheid in de markt te gaan onderzoeken. Daar heeft Emmy zich zeer actief in getoond.
Meer lezen over Victorine Koningsberger