Transitievergoeding

transitievergoeding Met ingang van 1 juli 2015 moet bij ontslag een transitievergoeding worden betaald door de werkgever*. Vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest komen daarvoor in aanmerking. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2018 maximaal € 79.000 of één jaarsalaris indien dat meer is dan € 79.000.

Transitievergoeding

Het oogmerk van de transitievergoeding is dat de werknemer financieel wordt ondersteund bij de ‘transitie’ naar een nieuwe werkkring. Daarom kunnen kosten van een begeleidingstraject zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching (maar ook scholing) in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Dit betekent in feite dat over dergelijke kosten geen belasting behoeft te worden betaald.

Twee opties

Indien u begeleid wilt worden naar een volgende werkkring zijn er voor u (financieel gesproken) twee opties:

  1. De werkgever verzoeken om de kosten van een begeleidingstraject (outplacement of loopbaanbegeleiding) in mindering te brengen op de transitievergoeding
  2. De transitievergoeding in zijn geheel laten uitbetalen en zelf de kosten van het begeleidingstraject te dragen  

Optie 1

De werkgever betaalt de factuur en brengt de kosten van het begeleidingstraject (veelal excl. BTW) in mindering op de ontslagvergoeding.

De werknemer betaalt dus over deze kosten geen inkomstenbelasting. 

Optie 2

De werknemer betaalt zelf de factuur van het begeleidingstraject. En brengt deze kosten (inclusief BTW) in beginsel in mindering de inkomstenbelasting. Houd rekening met een wettelijke drempel van 250 euro (vanaf 2013). 

Meestal is het voor een werknemer gunstiger om de werkgever te verzoeken de kosten van een outplacement- of loopbaantraject in mindering te brengen op de transitievergoeding. Dit komt door de wettelijke drempel en omdat de werknemer zelf de BTW moet betalen waardoor de kosten van een begeleidingstraject hoger uitvallen.

* Met uitzondering van die organisaties die (bijvoorbeeld in een sociaal plan) eigen afspraken hebben inzake ontslagvergoeding.

Terug naar Programma aanbod

Kennismaken?

Zoek een vestiging bij u in de buurt en maak vrijblijvend een afspraak

Maak een afspraak

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.