Begeleiding oud-politici

programma-oudpolitici “APPA”: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Deze wet is een wet op basis waarvan aan afgetreden politieke ambtsdragers een uitkering wordt verstrekt. In deze wet is ook de sollicitatieplicht geïntroduceerd.

Begeleiding oud-politici

In een eerste, vrijblijvend gesprek geven wij u inzicht in onze organisatie, onze 72 consulenten en psychologen, onze opvattingen en werkwijzen. Daarna bepaalt u of u voor Van Ede & Partners kiest. Dan schrijven wij een Plan van Aanpak, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de uitkeringsinstantie.

In het geval van startende ondernemers wordt ook een Ondernemingsplan aan de uitkeringsinstantie voorgelegd.

Na goedkeuring en soms zelfs al iets eerder, gaan wij met u een zeer persoonlijk traject van begeleiding in, dat pas stopt na succes: aanvaarding van een baan of start eigen bedrijf.

Download de APPA brochure waarin wij uitvoeriger ingaan op onze vorm van begeleiding.

Terug naar Programma aanbod

Kennismaken?

Zoek een vestiging bij u in de buurt en maak vrijblijvend een afspraak

Maak een afspraak

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.