Ons netwerk

Van Ede & Partners heeft toegang tot sterke netwerken en is ook van zichzelf een krachtige community. Onze consulenten en psychologen hebben contacten in alle relevante sectoren. Onze alumni en Outer Circle zorgen er met hun netwerken eens te meer voor, dat u als cliënt uw ‘persoonlijke propositie’ op vrijwel iedere plek kunt toetsen én benutten.

De kracht van netwerken

Netwerken zijn cruciaal in onze aanpak. Netwerken is cruciaal in onze aanpak. Van Ede & Partners stelt altijd de eigen kracht van u als cliënt centraal. Vanuit deze kracht komt u tot een persoonlijke propositie. Dit aanbod moet uiteraard wel getoetst worden. Dat kan het best binnen krachtige en relevante netwerken - netwerken waar Van Ede & Partners u in alle gevallen mee verbindt. Pas in het contact met anderen wordt goed duidelijk in hoeverre uw aanbod aansluit bij de vragen die leven in de maatschappij. De ontmoeting met toppers in hun sector of op hun vakgebied kan u extra energie geven, omdat u bevestigd krijgt dat u helemaal op het goede spoor zit. Soms kan het ook aanleiding zijn om uw eigen aanbod te herijken.

Alumni

Van Ede & Partners onderhoudt vele contacten met voormalige cliënten. Deze alumni bevinden zich vaak op sleutelposities in de profitsector, non-profit en overheid. Deze mensen helpen graag anderen verder zoals ook zij ooit door iemand verder geholpen zijn. Om onderlinge ontmoetingen te stimuleren, organiseert Van Ede & Partners regelmatig een inspiratiebijeenkomst voor alumni.

Outer Circle

Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de Outer Circle. Het gaat hierbij om een selecte groep mensen met gevestigde maatschappelijke posities die zich open stelt voor netwerkcontacten met cliënten. Deze mensen, vaak met unieke kennis en ervaring, zetten zich graag in om u als cliënt verdere verdieping te bieden op heel specifieke terreinen.

Wilt u meer weten over netwerken, of heeft uw loopbaan gerelateerde vragen over onderwerpen zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en transitievergoeding, neemt u dan contact op.

Kennismaken?

Zoek een vestiging bij u in de buurt en maak vrijblijvend een afspraak

Maak een afspraak

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.