“Wees nieuwsgierig, heb interesse in het nieuwe”

“Wees nieuwsgierig, heb interesse in het nieuwe”

Na zijn studies rechten aan de universiteiten van Leiden (RUL) en Montreal (Mc Gill) heeft Marc veertien jaar als directeur P&O gewerkt bij Pakhoed, de Perscombinatie en Amro Bank.

Hierna was hij vijftien jaar mede-eigenaar en statutair directeur van het loopbaanadvies- en startersbureau BCR en zat hij in het bestuur van de brancheorganisatie van loopbaanadviesbureaus. Marc is nu directeur van MUKK Art voor de ondersteuning van kunstenaars uit Midden Europa, directeur van Stable Advies, een organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van bedrijfstransities en directeur medeoprichter van De Durfplaats, een raadgevend bureau voor maatschappelijke veranderingsprocessen in de sectoren luchtvaart, governance en infrastructuur. Sinds 2000 is hij verbonden aan Van Ede & Partners als consulent en projectmanager van, onder andere, de vestigingen Amsterdam, Zeist en Arnhem. 

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Marc: ‘Ik vind het mooi om bij te dragen aan het vinden van een passende baan of mensen te begeleiden die het lef hebben om een eigen bedrijf op te zetten. Met hen gesprekken voeren over deze onderwerpen is voor mij een soort snoepen uit een trommel. Ik breng graag mensen, teams en bedrijven verder. Zelf heb ik ook een eigen bedrijf gehad (redactie: BCR), heb ik nu drie bedrijven en kan ik putten uit eigen ervaring. Graag begeleid ik startende ondernemers.’

‘Van Ede & Partners als organisatie spreekt mij aan door de bijzondere verscheidenheid aan consulenten en psychologen, waardoor er altijd een passende match kan worden gemaakt met een cliënt. Ik beschouw een begeleidingstraject als een ‘verwenmoment’ voor de cliënt, want binnen Van Ede & Partners zijn wij heel toegewijd aan onze cliënten om hen in hun eigen tempo te begeleiden naar hun doelen.’

‘Voordat je een beslissing neemt, praat altijd eerst met anderen’

‘Daarnaast vind ik persoonlijk de inhoud van een begeleidingstraject heel interessant. Je kunt dat traject onderscheiden in drie fasen: 1. de persoonsfase, waarin de cliënten zijn of haar ontslag verwerkt, 2. de zakelijke fase, waarin de cliënt zijn aanbod op de markt brengt en 3. de nazorgfase, waarin ik cliënten graag nog stevig ondersteun in hun nieuwe rol.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘In de lange periode dat ik verbonden ben aan Van Ede & Partners ben ik altijd consulent geweest. Ik heb diverse trainingen ontwikkeld, zoals een training voor startende ondernemers. Ook vind ik het leuk om speciale projecten te managen, zoals het verzorgen van offertes in grote aanbestedingen. Ik werk niet meer voor uitsluitend één vestiging, maar ben wel het meest actief voor Amsterdam, Arnhem en Zeist. Mijn specialisme is mens en betaald werk. Ik heb gewerkt en werk in de wereld van handel, industrie, uitgeverijen, bancaire sector, startersbranche, opleidingsinstituten, kunst, advies, mediation en social impact financing.

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik opereer vanuit de visie, dat mensen pas ruimte krijgen om zich opnieuw uit te vinden als zij los kunnen komen van oude patronen, oordelen en beknelde gevoelens. Dan is er alleen nog maar energie en vindingrijkheid nodig om deze ’uitvinding‘ om te zetten in succes.’

‘Mijn aanpak is gebaseerd op drie uitgangspunten: 1. geruststellen van de cliënt, met hem/haar vertrouwd raken en mijzelf kwetsbaar opstellen, 2. focussen op natuurlijk talent, dat ik beschouw als een fenomeen van een hogere orde of abstractie dan vaardigheden of competenties en vervolgens 3. een zakelijke gerichtheid helpen scheppen op het ‘veroveren’ van betaald werk. Denk aan het aanbod, aan de portfolio van de cliënt, het CV en aan het actief thematisch netwerken. Dat aanbod moet goed ‘gefinetuned’ zijn op de toekomst. Dat vraagt om het maken van keuzes en ik stimuleer mijn cliënten dus ook deze keuzes te maken. Daarnaast voer ik wat ik noem ‘uitdeukgesprekken’. Door met cliënten te evalueren als hun zakelijke fase vastgelopen is. Wat hebben zij precies gedaan in hun veroveringstraject en wat hebben zij (nog) niet gedaan?’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Werk geeft zin als is voldaan aan drie P’s: 1. met plezier thuiskomen, 2. met pecunia thuiskomen en 3. met prestige thuiskomen. Ieder jaar met kerst naar jezelf verantwoording afleggen over welke rol heb ik gespeeld, doet het er toe wat ik heb gedaan, straalt dat ook op mij af? Ik ben ervan overtuigd dat wanneer aan deze drie P’s is voldaan, dat werk zin heeft. Het is verstandig deze drie P’s met enige regelmaat te evalueren om te bepalen of je nog wel op de goede plaats zit en naar bevind van zaken daarop acties ondernemen. Wil ik nog wel voor dit bedrijf blijven werken? Zo nee, waar dan wel? Of, zal ik een eigen bedrijf beginnen? Het is zinnig jezelf op deze manier ‘te meten’.

Vertel eens een mooie cliëntervaring.

‘Een cliënt had al twaalf jaar niet meer met zijn vader gesproken. Hij was lang zoekende naar zijn eigen toekomst. Ik heb hem toen gesuggereerd het boek – ‘De eeuw van mijn vader’, van Geert Mak – te lezen, waardoor hij wellicht zijn vader beter ging begrijpen. Na acht weken komt hij bij mij terug. Hij had het boek gelezen, was naar zijn vader in het bejaardenhuis gegaan en had daar heel lang met zijn vader gesproken. Hij was door het boek beter gaan begrijpen hoe hij was opgevoed en in welke context. De volgende dag overlijdt zijn vader plotseling. Mijn cliënt was heel opgelucht dat hij nog met zijn vader had gesproken. En …, na een maand had hij een nieuwe baan aanvaard.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Ga op zoek naar het nieuwe! Heb interesse in het nieuwe. Praat met mensen. Bezoek netwerkbijeenkomsten en ontmoet daar mensen. Als je benieuwd bent naar een onderwerp, stel dan vragen aan mensen, die over dat onderwerp iets te vertellen hebben. Blijf niet persé hangen in jouw baan of het bestaande, blijf niet altijd hetzelfde doen. Maar, voordat je een beslissing neemt, praat altijd eerst met anderen. Kortom: ga op zoek naar informatie. Ga naar buiten, daar gebeurt het.’

‘Stel: je overweegt te gaan werken voor een bepaalde organisatie. Gebruik dan de ‘twaalf brilletjesaanpak’. Check een eventuele baan vanuit twaalf gezichtspunten: drie dingen, die je daar graag wil doen, drie dingen die jij zoekt in een bedrijfscultuur, drie dingen over de door jou gewenste leiderschapsstijl en managementsystemen én tenslotte drie dingen, die jij zelf graag nog wil leren. Bekijk die organisatie door deze twaalf brilletjes. Dat geeft je zicht om te beslissen of jij voor die organisatie wil gaan werken. Je kunt de brillen ook gebruiken wanneer iemand aan je vraagt: ‘wat zoek je eigenlijk?’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Succes binnen Van Ede & Partners is wanneer 97% van onze cliënten hun doelen hebben bereikt. Ik ben namelijk zeer resultaatsgericht.’

Tot slot: Heb je een interessante boekentip?

‘De eeuw van mijn vader’ van Geert Mak. Onvoorstelbaar veel mensen zeulen in hun leven veel dingen uit hun verleden mee. Dat is vaak ballast en dat vergemakkelijkt het leven in de toekomst niet. Door dit boek te lezen ga je je eigen verleden beter begrijpen. Er ontstaat lucht voor morgen.’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Marc en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik hier 

Terug naar Interviews