“Heb de moed om het waarachtige gesprek aan te gaan, en wees mild naar je zelf - In gesprek met Elise van Doorne

“Heb de moed om het waarachtige gesprek aan te gaan, en wees mild naar je zelf - In gesprek met Elise van Doorne

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Elise van Doorne, psycholoog en consulent van de vestiging in Rotterdam en Breda.

Soms heb je de ogen van een ander nodig om jezelf te zien.

Elise is een kind van de wereld en opgegroeid in diverse landen en culturen. Vanuit deze levenservaring heeft zij haar talenten ontwikkeld, zoals haar sensitiviteit om in te voelen wat er “echt speelt” en om effectief te verbinden op alle lagen in organisaties. Zij studeerde fysiotherapie aan de Haagse Hogeschool, manuele therapie - Post HBO in Utrecht en arbeids- & organisatie psychologie aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij opgeleid als begeleider van persoonlijke ontwikkelingsprocessen bij Bambu, Centrum voor Gewaar zijn. Zo heeft zij geleerd om bewustzijns groei te verbinden met haar zakelijke achtergrond. Vanuit haar paramedische achtergrond en de diverse rollen als arbeids- & organisatie psycholoog geeft Elise vorm aan leiderschap- en veerkrachtprogramma’s voor het (internationale) bedrijfsleven, business schools en trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap.  Door de intensieve begeleiding van seniormanagement en hun teams in Internationale organisaties heeft Elise ruim negentien jaar ervaring met managementdilemma’s, teaminterventies en intervisie. Zij is geaccrediteerd Coach (St!R) en NIP geaccrediteerd A&O psycholoog. Elise heeft haar eigen praktijk als Arbeid & Organisatie psycholoog. Sinds 2018 is zij ook verbonden aan Van Ede & Partners in Rotterdam en Breda als psycholoog en consulent.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Elise: ‘Mijn eerste ontmoeting met Van Ede & Partners was met Dinja van Gestel, vestigingsdirecteur in Breda. Haar ‘zijn’ en de manier waarop we samen naar cliënten kijken voelt heel erg verbonden. We hadden meteen op een spirituele laag een klik.’

‘Twee jaar geleden heb ik mijzelf verbonden aan Van Ede & Partners met het verlangen om deel uit te maken van deze community, deze groep van gelijkgestemde professionals. Een community die mensgericht is, gericht op het “zijn” van mensen. Natuurlijk spreekt het Van Ede & Partners gedachtegoed mij enorm aan. Daar voel ik mij mee verbonden, dat voelt als thuiskomen. Dat is voor mij een belangrijk thema, want als ontworteld expat kind heb ik altijd een diep verlangen gehad naar een echt thuis. Van Ede & Partners voelt goed voor een intuïtief mens zoals ik ben.’

‘Met mijn cliënten voel ik mij verbonden door hun diversiteit en hun bereidheid zich open te stellen, zich bloot te geven, en hun bereidheid het waarachtige gesprek te voeren, op zoek naar wie ze zijn, om zichzelf te leren kennen. Deze bereidheid vind je niet vaak in het bedrijfsleven, waar ik lange tijd heb gewerkt. Van Ede & Partners trekt de aandacht van mensen die bereid zijn zichzelf te willen leren kennen. Deze cliënten binden mij aan Van Ede & Partners.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

Ik ben als eerste psycholoog. Ik begeleid de cliënt met zijn/haar weg naar binnen, de fase van zelfreflectie en zelfbewustwording. Ik verzorg ook de profieltraining als facilitator. Na deze profieltraining draag ik de cliënt meestal over aan een consulent, die het vervolgtraject begeleidt. Soms ben ik zelf die consulent en begeleid ik cliënten tot de campagne training of oefenen we uitdagende gesprekken en situaties m.b.v. rollenspel. Hier kan ik gebruik maken van mijn jaren ervaring als recruiter. Geregeld werk ik ook als executive coach, met name voor Leidinggevenden met leiderschap- en managementvraagstukken, en begeleid ik internationale cliënten of draag bij aan in-company trainingen.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik geef mijn cliënten een warm welkom, waardoor we verbinding met elkaar kunnen maken, om het waarachtige gesprek in veiligheid te kunnen voeren. Ik leg contact door oprechte aandacht, om er echt te zijn voor mijn cliënt.’

In onze eerste ontmoeting vind ik het belangrijk dat er even-waardigheid is, ook al maakt mijn rol als psycholoog het niet helemaal gelijkwaardig. We gaan immers samen een gesprek aan van mens tot mens, met beiden onze eigen kwetsbaarheden, talenten en innerlijke kracht.

Vanuit veilige verbinding vertellen mensen hun verhaal, alles mag er zijn: hun verdriet, het verlies van een baan, het gevoel van onrechtvaardigheid, angst, het gebrek aan zelf vertrouwen, boosheid, eigen onvermogen EN alle successen, waar je zo trots op bent, je plezier, waar alles van zelf gaat, je grootsheid!  Doordat alles in ons gesprek er kan zijn komt er erkenning voor wat er is gebeurd, er komt rust en soms zelfs vrede. “Zo is het – zo is het gegaan”. Dat is een basis voor verdere stappen naar persoonlijke groei. Hierin verwijs ik vaak naar de rouwcurve en het belang van “kunnen zijn met wat is”.

Ik zie mezelf als een “verbindende – opener”, om zo samen tot openheid te komen over waar het echt om gaat, wat de essentie is in het leerproces van de cliënt.

Er is geen groter cadeau dan je gezien, gehoord en gevoeld te worden en geen groter geschenk om dit ook aan een ander te geven. Virginia Satir heeft over dit thema een mooi gedicht geschreven, dat ik regelmatig deel met mijn cliënten.’

Ik geloof

Dat ik geen groter geschenk kan ontvangen

Dan door de ander

Te worden gezien,

Te worden gehoord,

Te worden begrepen

En aangeraakt.

 

Het grootste geschenk

Dat ik kan geven is

De ander te zien,

Te horen, te begrijpen, aan te raken.

Wanneer dat gebeurt

Voel ik

Dat er contact is gelegd.

                      -  Virginia Satir - 

 

Voorts spiegel ik ook wat ik waarneem in ons contact, ook wanneer het spannend wordt, juist dan, maar altijd vanuit een liefdevolle grondhouding. Ons contact is vaak een afspiegeling van de werkelijke relaties die de cliënt heeft met anderen. De meeste verwondingen lopen we immers op in de relatie met anderen ; er is strijd met een Leidinggevende/bestuur wat soms tot ontslag leidt, we raken uitgehold of Burn-out omdat we teveel geven in de relaties en onze grenzen niet durven te stellen, we voelen ons niet gezien of gehoord op het werk omdat we wellicht in een voor ons niet passend relatie/cultuur werken, we maken zelf dingen kapot in de organisatie of het team dat we aansturen omdat we niet in contact staan met onszelf, met onze eigen valkuilen en kwaliteiten etc. In dat contact leren wij veel over onszelf en elkaar. We onderzoeken samen het eigen aandeel van de cliënt in die relatie- dynamiek: “wat is van de cliënt en wat is van de ander? Wat is het niet effectieve patroon en wat kan de cliënt hiervan  leren?

‘Uiteindelijk stimuleer ik cliënten om coach van zichzelf te worden, door te onderzoeken welke effectieve en niet-effectieve patronen, behoeften en overtuigingen aanwezig zijn. En te onderzoeken wat hun eigenlijke verlangen is. Het mild en met compassie aanvaarden van wie je ten diepste bent en wat je goed kan, is van belang om in beweging te komen om deze kwaliteiten in toekomstig werk in te zetten. Dit zelfbewustzijn geeft ook kracht en vertrouwen!

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Hoe kan ik betekenisvol zijn in het leven, voor anderen en voor mezelf. Ik loop een tijdje met mensen mee en ben op zoek naar verbinding, om iets mee te geven wat er toe doet. Wat bijdraagt aan persoonlijke groei. Dat kan iets heel kleins zijn. Zo geloof ik dat ieder mens, die niet in een overleving stand staat, graag iets wil bijdragen in zijn werk of in het leven. Hoe fijn is het om onze eigenheid, onze liefde, onze talenten en onze inspiratie te kunnen inzetten en het gevoel te hebben dat wij bijdragen aan een organisatie, een community of maatschappij? Zo geloof ik ook dat wij van betekenis zijn voor onze cliënten en onze cliënten ook voor ons. Ik leer elke dag weer van mijn cliënten, van hun verhalen, van hun veerkracht, van de moed die zij opbrengen om uitdagingen aan te gaan.

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Een compassievolle en enthousiaste manager in een directieteam wordt valselijk beschuldigd van onjuist gedrag op zijn werk. Hij heeft een goede staat van dienst en is perplex. Hij gaat de confrontatie niet aan en kiest voor de route van directe aanvaarding en outplacement. Hij beschermt zijn gezin voor de impact van een rechtszaak. Er is veel verdriet, onbegrip en het schaadt zijn vertrouwen in mensen. We kijken samen naar zijn persoonlijke geschiedenis en hij herkent het patroon van direct aanvaarden en niet terug vechten uit zijn jeugd. Hij herkent ook het patroon van overenthousiast zijn en zijn intuïtie om ‘wat niet klopt’ te negeren. Zo leert hij zichzelf kennen en zijn aandeel in het proces te zien. Had hij eerder zaken kunnen benoemen en uitspreken? Er ontstaat zelfs vrede met het verloop en hernieuwde stevigheid om een andere stap te zetten in een nieuw bedrijf. Daar past hij meteen toe wat hij geleerd heeft, minder “naïef” zijn, intuïtie gebruiken als het niet kloppend voelt en dit meteen benoemen in het “lastige” gesprek. Hij is goed in zijn werk en positief verrast dat ondanks het “confronterende gesprek” hij snel een promotie krijgt. Dat geeft zelf vertrouwen.

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Heb de moed om het waarachtige gesprek aan te gaan. Gun je zelf een spiegel in de vorm van een coach/ professional. Met aandacht, ruimte voor bewustwording van wie je ten diepste bent. Met alles wat daarbij hoort van talenten, successen tot pijnpunten, valkuilen en patronen. Leer je eigen patronen en persoonlijke geschiedenis te (h)erkennen. Vervolgens word je je eigen coach en leer je om niet in de automatische piloot te stappen.  

Tip: Wees vooral mild en liefdevol naar jezelf. Realiseer je dat we ons leven lang blijven leren en groeien in de relatie met anderen.

Vaak komen onze cliënten bij ons als er iets niet goed is gegaan, bijvoorbeeld door ontslag. Vanuit deze reactieve situatie gaan wij deze cliënt begeleiden. In toenemende mate komen vooral jongere managers naar ons toe om vooruit te kijken. Om na te denken over de vormgeving van hun carrière op basis van wie ze zijn. Vaak pikken ze al signalen op in het werk of in privé situatie  dat ze zich niet prettig voelen. Dit is een proactieve houding die ik enorm waardeer. Dus een tip kan zijn: Houdt een logboek bij, onderzoek uitdagende situaties op werk en jouw rol daarin. Zo krijg je zicht in jouw gedrag, overtuigingen en emoties. Dit is een eerste stap in zelf regie nemen.  

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Als mijn hart open staat en ik vanzelf stroom in het gesprek met de cliënt. Als we een menselijk, waarachtig gesprek voeren, met alle menselijke thema’s en dilemma’s. Als ik kan bijdragen aan de persoonlijke groei ervaar ik dat ook als  (ons) succes.’

Tot slot: Heb jij een interessante boekentip?

‘Jazeker, ik heb een aantal suggesties vanuit verschillend perspectief. Voor individuele personen en managers van teams. Het centrale thema in deze boeken is, dat het begint bij kwetsbaar durven te zijn naar jezelf, door op zoek te gaan naar jouw (overleving) patronen. Probeer deze patronen te (h)erkennen en met mildheid te aanvaarden. Het zien, aanvaarden, is de stap naar groei.

Voor individuele personen:

  • De Kracht van Kwetsbaarheid; Heb de moed om niet perfect te willen zijn – Brené Brown
  • De weg van rust;  De moed vinden om alles in liefde te omarmen – Jeff Foster

Voor managers en teams:

  • The FIVE DYSFUNCTIONS of a TEAM; a leadership fable – Patrick Lencioni
  • Doorbreek de cirkel; Hoe managers onbewust verandering blokkeren – Arend Ardon

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Elise en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier.

Terug naar Interviews

Elise van Doorne

Is werkzaam bij: