“Aandacht en tijd voor mensen” – Astrid van Eijk

“Aandacht en tijd voor mensen” – Astrid van Eijk

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Astrid van Eijk, consulent van de vestiging in Den Haag.

Astrid is jarenlang actief geweest in haar rol als zelfstandig ondernemer in de arbeidsmarktbemiddeling met diverse vestigingen in Zuid-Holland. Haar interesse is al tijden bij datgene wat mensen beweegt en hoe zij dat kan toepassen in de arbeidsmarkt. In 2008 verbindt zij zich aan Van Ede & Partners en vallen de diverse interessegebieden als puzzelstukjes in elkaar. Als consulent gebruikt zij haar expertise als arbeidsmarktbemiddelaar en -deskundige in haar werk als coach en trainer binnen Van Ede & Partners.

'Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met de nodige – onvermijdelijke – tegenslag. Dat hoort bij het leven… Ik laat mijn cliënten ook naar de andere kant kijken, waarbij er natuurlijk eerst aandacht is voor dat waar ze mee worstelen. Daarna hoop ik samen de positieve kanten van het (werkzame) leven weer te kunnen benoemen.'

Ik ben in staat om mensen naar de lichte kant te laten kijken, waardoor zij hun eigen energie hervinden en weer in beweging komen.

Dat doe ik vanuit mijn eigen levensmotto, vrij naar een citaat van Arianne Huffington; “My mission in life is not merely to survive, but to thrive & to do so with some passion, some compassion , some humour & some style….

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Astrid: Ik voel me verbonden met Van Ede & Partners door het gedachtengoed, dat uitgaat van de positieve instelling van mensen, alsmede een bepaalde vorm van onbaatzuchtigheid. Vanuit dat gedachtengoed en oprechte betrokkenheid zijn we in staat mooie dingen te doen voor en met onze cliënten, die dat vaak heel hard nodig hebben. Alle mensen zijn uniek en het universum is vriendelijk. Dat zijn twee mooie gedachten uit ons gedachtengoed.

Wij begeleiden cliënten vanuit een positieve grondhouding naar wat voor hen een goede bestemming zou kunnen zijn. Een bestemming waar zij kunnen doen wat voor hen belangrijk is. Het universum is vriendelijk betekent dat je vertrouwen mag hebben in jezelf en jouw omgeving, dat de meeste mensen deugen en het beste met je voor hebben en dat je vanuit dat vertrouwen de wereld tegemoet kunt treden. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld, dan kunnen we best concluderen dat de wereld zich nog nooit zo mooi heeft ontwikkeld. En dat, ondanks alle ellende in het dagelijkse nieuws met aanslagen, oorlogen en overstromingen. Denk vanuit deze positieve grondhouding, maak het leven wat lichter en luchtiger. Heb vertrouwen in jouw omgeving en vooral in jezelf en je talenten.

Ik stimuleer mijn cliënten vanuit een metapositie naar zichzelf te kijken, ik laat hen een beetje afstand nemen. Ik visualiseer dat met de zogenaamde Google Earth-theorie: Ga eens op de maan zitten en zoom vanuit die positie naar het heelal, kijk naar de wereldbol, naar de continenten, de landen, de steden, straten en huizen. In één van die huizen zit de cliënt in één kamer met een heel groot probleem. Zo beschouwd lukt het cliënten vaak om wat meer afstand te nemen van dat probleem, zonder dat je het weg-relativeert. Daarmee maak je het wat lichter en vaak wat beter te hanteren.

Mijn drijfveer is om mensen te mogen begeleiden op hun pad naar nieuwe inzichten en het onderzoeken van hun talenten en vaardigheden, waardoor ze beter in staat zijn keuzes te maken die in deze fase van hun leven bij ze passen. Daarmee laten wij hen op een andere manier naar zichzelf en hun toekomstige rol in de arbeidsmarkt kijken. Als de cliënten het proces van zelfinzicht kunnen verinnerlijken en daardoor hun eigen rol durven pakken, dan komen cliënten weer in beweging, niet alleen in het werk maar ook in hun privéleven. Ik kan soms echt geraakt worden als ik zie wat het proces bij Van Ede & Partners voor cliënten doet.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Mijn collega’s noemen mij het zonnetje in huis. Ik ben een optimistisch, positief ingesteld mens. Zo voel ik het zelf ook, ondanks het feit dat ook ik natuurlijk de nodige tegenslagen heb gekend. Ik blijf het bijzonder vinden dat cliënten de schaduwkanten van hun leven met me willen delen en heb ervaren dat ik in staat ben om die schaduwkant te keren in een positieve flow. 

Naast het 1-op-1 coachen van cliënten krijg ik enorm veel energie van de groepstrainingen die onderdeel uitmaken van het traject dat Van Ede biedt. Ik vind de dynamiek in groepen heel boeiend, omdat we met en van elkaar kunnen leren. Ik probeer het ook daar wat lichter te maken. Samen met de deelnemers gaan we op zoek waar zij weer energie van krijgen. Dat zit bij iedere cliënt op een ander abstractieniveau en van deze verschillen leren we allemaal.

Binnen Van Ede & Partners geef ik een aantal trainingen en workshops. Ik verzorg o.a. de Campagnetraining en geef ook training over burn-out- & stresspreventie/-interventie. In deze workshop is er aandacht en tijd om te achterhalen waardoor zij burn-out zijn geraakt. Hoe waren de omstandigheden en de omgang met hun omgeving? Vervolgens kijken we met elkaar wat hen energie geeft, waardoor zij weer uit die burn-out klauteren of voorkomen wordt dat ze burn-out raken.  Mijn ervaring is dat, als je aandacht en tijd geeft aan wat voor mensen het beste bij hen past, dat zij dan de weg naar boven weer vinden.

Dat geldt in de begeleidingstrajecten met cliënten binnen van Ede & Partners, maar ook in mijn andere werk in het bedrijfsleven. Hoe voorkom je een burn-out? Regelmatig aandacht en tijd, dat behoren we mensen te geven, dat behoren managers aan hun medewerkers te geven, daar ligt echt ook een verantwoordelijkheid. Zowel aandacht voor hun werk en de hun werkomstandigheden, maar ook aandacht voor hun privé situatie. De omstandigheden op het werk en in privé beïnvloeden elkaar vice versa, het gaat dus om de welbekende werk-privé balans, vanuit oprechte belangstelling. Hoe gaat het met jou als mens? Aandacht en tijd helpt om problemen op te lossen of, liever nog, te voorkomen.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Dat is een mooi voorbeeld van een aantal jaren geleden, ik herinner het mij nog goed. Mijn cliënt was een stevige, stoere man. Hij was heel boos en gekrenkt, vond dat hij niet eerlijk was behandeld door zijn werkgever. Na de eerste dag van de visieontwikkeling was hij negatief over deze training. Het was niet concreet genoeg. ‘Er moet gewoon een nieuwe baan komen. Daar gaat het om.’ Ik heb met hem gesproken en geprobeerd hem op een andere manier te laten kijken naar zijn situatie. Dat lukte nog niet echt, hij was er nog niet aan toe.

Tijdens de tweede dag van de visieontwikkeling komt hij een van onze collega’s tegen. Hij was nog steeds boos en vond dat, in de training, iedereen maar aardig zat te doen. ‘Er moet een nieuwe baan komen.’ Mijn collega consulent stelt hem de volgende vraag: ‘Heb jij er al eens over nagedacht of die mensen misschien ook gewoon aardig zouden kunnen zíjn? Gewoon aardig?’ Ik zag hem kijken naar mijn collega. De boodschap kwam binnen en hij heeft vanaf dat moment vanuit dit perspectief naar zichzelf en de ander gekeken. Gaandeweg het traject werd zijn mindset steeds positiever. Hij heeft het traject steeds positiever doorlopen en probeerde oprecht positief naar de wereld en naar zichzelf te kijken. Achteraf bleek deze vraag het keerpunt te zijn in zijn mindset en deze andere  houding leidde uiteindelijk naar een nieuwe baan. Ik spreek hem nog jaarlijks en hij komt iedere keer weer terug op dit inzicht en hoe dat zijn denken en houding heeft veranderd. Dat vind ik heel mooi!

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Laat het over je komen, durf je leven te leven! Go with the flow. Dompel je onder in het traject en haal eruit wat goed is voor jou, wat werkt voor jou en met welke consulent je daaraan wil werken. We hebben een fantastisch team met ieder voor zich zijn/haar eigen specifieke toegevoegde waarde, maak daar gebruik van. Durf te onderzoeken, de andere kant van de medaille te bekijken en ontdek hoe weer te leven en te werken.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Succes is voor mij te ervaren dat mijn cliënten de durf hebben om in hun traject uit te zoeken wat voor hen belangrijk is en open te staan voor de positieve kant van het (werkzame) leven.

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wilt u meer weten over Astrid van Eijk en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Terug naar Interviews

Astrid van Eijk

Is werkzaam bij: