"Vertraag om te versnellen"

"Vertraag om te versnellen"

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Arnoud Offerhaus, consulent van de vestiging in Rotterdam.

Wees niet bang om stil te staan, voordat je weer verder gaat

Arnoud is een adviseur, waardedenker en ontwikkelaar van collectieve duurzame projecten, zoals met zonnepanelen. Het onderwerp duurzaam vormt een kernbestanddeel in zijn denken en handelen, zowel in zaken als met mensen. Met Bedrijfskunde in Groningen, Business Economics aan de Universiteit van Valencia in Spanje en een postdoctorale MBA aan de Rotterdam School of Management heeft hij een breed en diep palet aan bedrijfseconomische  studies gedaan. Sinds 1996 heeft Arnoud zich in de praktijk bekwaamd in het vak van adviseur, verandermanager en coach. Hij helpt mensen hun grondwaarden en kernkwaliteiten te ontdekken en daarmee verandering in te zetten. Arnoud heeft voor en met vele organisaties gewerkt en hun leidinggevenden begeleid in strategische bestaansrecht- en persoonlijke vraagstukken. Hij werkt vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan en er iets moois gecreëerd kan worden. “Dat is de energie die ik inbreng waarmee nieuw perspectief gevonden wordt”. Arnoud werkt samen met zijn partner Lilian in zijn eigen organisatie adviesbureau – Movimento raad & daad bv en sinds 2016 is hij verbonden aan Van Ede & Partners in Rotterdam.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Arnoud: ’Ik vind bijna niets mooier dan bij mensen te zien dat het kwartje valt. Het geeft mij een heerlijk blij gevoel als ik met mijn aanwijzingen anderen kan helpen. De gesprekken met cliënten geven mij dan ook energie. Ik heb een harde zakelijke achtergrond en ben al vroeg in mijn werk geïntrigeerd geraakt door de weerbarstigheid van menselijk gedrag en hoe dat positief te beïnvloeden. In changemanagement processen heb ik managementteams gecoacht in een diversiteit aan bedrijfsproblematiek. Via mijn netwerk kwam ik in contact met mensen van Van Ede & Partners en werd ik gevraagd om consulent te worden. Dat past mij goed, want bij van Ede & Partners kan ik mijn coaching ervaring ook inzetten om individuele mensen verder te helpen in hun loopbaan. Ik kom uit een familie van huisartsen en dominees, dus de appel valt niet zo ver van de boom.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Als consulent begeleid ik mijn cliënten tijdens hun outplacement en loopbaanbegeleidingstrajecten. Daarnaast verzorg ik LinkedIn-trainingen en coach ik aanstaande ondernemers die de Leergang Ondernemerschap binnen Van Ede & Partners volgen. Ik ben erop gericht dat mijn cliënt een harmonieuze manier van leven ontwikkelt met een evenwichtige combinatie tussen welvaart, welzijn en welbevinden. De zingevingskant van ons werk binnen Van Ede & Partners vind ik inspirerend, mede doordat het nadenken over deze drie-eenheid in combinatie met duurzaamheid stimuleert.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik heb het talent om snel tot de kern te doorzien. Vanuit mijn achtergrond en rationele karakter ontwar ik oorzaak en gevolg, breng ik logica aan en ontkracht negatieve mythes. Ik help mensen vertrouwen in zichzelf te krijgen en weer zin en energie te krijgen; zich zelf te laten inspireren door hun voelhoorns te gebruiken en daarmee  hun mogelijkheden voor de toekomst te ontdekken en ontwikkelen. Ik geloof in de sociale en  coöperatieve mens, in “Ubuntu” Een Zuid-Afrikaanse begrip. Ubunt staat voor openheid en toegankelijkheid voor anderen vanuit een diep geworteld besef dat we met elkaar verbonden zijn. “I am because we are.” (Desmond Tutu). Ik besta omdat wij (samen) zijn  doordat anderen mij zien, besta ik. Je leeft dus door én met anderen, door met elkaar samen te zijn. Dat maakt ons gelukkig.’

De financiële crisis van 2008 heeft ertoe genoodzaakt dat ik mijzelf meerdere malen opnieuw moest uitvinden. Het is louterend om ingeslagen paden te moeten verlaten en om te gaan met keuzes die anders uitpakken dan gehoopt. Die ervaring zet ik in. Ik zoek naar het waarom van wat mijn cliënten beweegt en help hen gevoel te herkennen en erop te vertrouwen. Ik laat ratio, hart en buik verbinden door betekenis te geven aan de feiten en met humor te demystificeren. Dit zet aan tot kritisch denken en begrip over de eigen drijfveren. Zo help ik mijn cliënten op weg naar wat plezier bezorgt, welzijn brengt en werkelijk zin geeft. In mijn werk met cliënten gebruik iik ook relevante voorbeelden uit mijn eigen loopbaan  in positieve én in negatieve zin. Dat helpt cliënten ook hun eigen ervaringen te relativeren.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Werk moet overwegend plezierig zijn, en energie geven. Voor mij persoonlijk heeft werk zin als het bijdraagt aan persoonlijk welbevinden van andere mensen en het een beetje duurzamer maken van de wereld. Dat geeft mij voldoening en draagt bij aan mijn levensgeluk. En, daarbij mag er zeker ook wat verdiend worden! Wel blijkt keer op keer dat we gelukkig met veel minder toekunnen voor ons welzijn en welbevinden, ook een privéles uit de crisis.

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Mijn eerste cliënt staat mij nog steeds bij. Ik begeleid een jonge gesjeesde student. Hij maalt en denkt na, maar hij weet het niet meer, hij komt er niet meer uit. Ik ga naast hem staan, ik relateer mij aan hem. Ik stimuleer hem positief te denken en positief te formuleren, want het brein kan het woordje ‘niet’ niet verwerken. Dat heeft hem geholpen. Vanuit positief denken en een dito houding is hij kleine stapjes gaan maken, voor hem betekenisvolle dingen. Midden in de coronacrisis kom ik hem weer tegen. Het gaat nu goed met hem. Hij heeft een paar mooie stappen in zijn carrière gemaakt. Hij is nu een stevige persoon, die straalt. Hij was mij dankbaar voor het positieve denken.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Mijn eerste tip. Wees niet bang voor mislukking, kijk niet naar lasten, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Durf te voelen, ga op je gevoel af. Ga bij jezelf na wat jou gelukkig maakt. Denk positief. Een tweede tip. Vertraag om te versnellen. Wees niet bang om de tijd te nemen, want het gaat om keuzes te maken voor de rest van jouw leven. Sta rustig stil voordat je weer verder gaat.’ Wat is nu een paar maanden op de rest van je leven.

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Voor mij is succes de dankbaarheid die de cliënt mij geeft en de voldoening die ik voel voor het werk wat ik mag doen. Aan het einde van de rit is dat hetgeen dat echt telt.’

Heb je een interessante boekentip voor een potentiële cliënt?

‘Twee boeken. De bijzondere reis van de prikkel door Bouke de Boer. Dit boek leert je jezelf te kennen en een eigen mens- en wereldbeeld op te bouwen. Een ander boek: De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry met mooie illustraties van de schrijver. Hij beschrijft het avontuur van iemand die de wereld ontdekt. Dit zijn boeken die behulpzaam zijn voor mensen die het moeilijk vinden zichzelf te bevragen.’

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wilt u meer weten over Arnoud en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Terug naar Interviews

Arnoud Offerhaus

Is werkzaam bij: