"Mijn rol is relatief" - In gesprek met Annemieke Kodde

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Annemieke Kodde. Annemieke was twintig jaar consulent van de vestiging in Rotterdam in de periode 2000-2020. Samen met haar kijken we terug op haar ervaringen in deze lange periode.

Ik krijg voldoening als de cliënt weer de energie terugvindt, lef toont en de speelsheid in het leven opzoekt. Maar de cliënt doet dat zelf, mijn rol is relatief

Annemieke studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is werkzaam geweest in de gezondheidszorg, met name de jeugdhulpverlening. In Singapore heeft zij gewerkt als coach en trainer op het gebied van communicatie en samenwerken. Vanaf 2001 verbond zij zich aan Van Ede & Partners en vanaf 2008 t/m 2020 is zij door het CMI en de NOLOC gecertificeerd geweest als loopbaanprofessional. Naast haar werk voor Van Ede & Partners is Annemieke als vrijwilliger actief in verschillende maatschappelijke organisaties. Als arbeidscoach bij Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland, mentor bij de Rotterdamse Douwers. Daarnaast is zij verbonden aan het Jongerenloket van de Gemeente Rotterdam als projectmedewerker.

Waarom ben jij verbonden geweest aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Annemieke: ‘In 1995 kwam ik uit het buitenland terug in Rotterdam. Daarvoor had ik gewerkt als orthopedagoog in psychiatrie in de jeugdzorg. Ik wilde een andere richting in en ben toen gaan werken voor Instituut Kralingen om werknemers met burn-out klachten te begeleiden. Dat was ook weer zorg gerelateerd, wat ik eigenlijk niet wilde. Na een paar jaar kwam ik door het toeval in contact met Van Ede & Partners en heb een mooi gesprek gevoerd met wijlen Kees Pannevis. Vervolgens heb ik me aan Van Ede & Partners verbonden. Een mooie gedegen, zorgvuldige organisatie met kwalitatief goede programma’s. Dat bleek een goede keus te zijn, want ik ben twintig jaar lang actief geweest binnen Van Ede & Partners.’

Wat vind jij zo mooi aan het werk bij Van Ede & Partners?

‘Dat is een combinatie van een aantal zaken. Het is voor mij altijd een cadeau geweest om met cliënten kort mee te mogen lopen in hun leven, een inkijkje te krijgen in hun leven. Ik ben nieuwsgierig naar het denken, de keuzes die mensen maken in hun leven. Het vertrouwen krijgen van cliënten dat is nogal wat, dat vind ik heel mooi. Wat ik goed vind binnen Van Ede & Partners is de combinatie van het 1-op-1 met cliënten werken naast groepstrainingen, waarin cliënten onderling veel van elkaar kunnen leren. Ik denk dat onze trainingen en programma’s van hoog niveau zijn, dat is fijn om mee te werken.’

‘En ook de verschillende typen consulenten, met al hun verschillende achtergrond en expertise. Wij leren daardoor van elkaar, dat is veel waard. Ook de gezamenlijke ondergrond binnen van Ede & Partners - het gedachtegoed - geeft een sterke onderlinge band. Tenslotte, is er veel ruimte voor consulenten om zelf invulling te geven aan hun werk. Ik ben enthousiast om nieuwe benaderingen in het coachen te onderzoeken en mezelf als mens en professional te blijven ontwikkelen. Daarom volg ik regelmatig trainingen zoals: ‘Voice-dialogue’, ‘Biografisch coachen’, ‘Praktische filosofie’ en ‘Cognitieve interventies.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘In mijn werk wil ik het hoofd en het hart de ruimte geven en blijven verbinden. Ik werk vanuit mijn Rotterdamse hart, wat zich kenmerkt door nuchterheid, realisme en lef. Dit zet ik in voor het verkennen en vergroten van ieders mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ik zet me in om de ware talenten van cliënten te (her)ontdekken, zodat deze met vertrouwen en speels gemak ingezet kunnen worden. En dat cliënten weten en voelen welke keuzes goed bij ze passen.’

Wat zijn de verschillen binnen Van Ede & Partners tussen vroeger en nu?

‘Tegenwoordig hebben we meer consulenten die het begeleiden van cliënten meer vanuit hun professie doen, dat was vroeger minder. Toen begeleidden consulenten hun cliënten meer vanuit hun interesse en belangstelling, als een tweede poot naast hun normale werk. Consulenten zijn gemiddeld genomen wat jonger geworden. In de huidige arbeidsmarkt wordt er tegenwoordig eerder nagedacht over het actief ontwikkelen van een loopbaan. Wellicht komt dat doordat er meer onrust is in de arbeidsmarkt. Men heeft tegenwoordig wellicht meer de drang om sneller nieuw werk op te zoeken.’

Vertel eens een hoogtepunt in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Ik heb ontzettend veel plezier gehad met cliënten. En ook vele verrassingen, dat het toch anders loopt dan dat je zou verwachten. Dat is mooi om mee te maken. Maar ook de ontmoetingen met collega’s, de bijeenkomsten, de zomerbezinningsdagen, de Zeelanddagen, de feesten, zowel landelijk en in Rotterdam, vond ik mooi. Deze bijeenkomsten geven ruimte om elkaar te zien, om elkaar te begrijpen en van elkaar te leren. Ik geniet van de inhoud van die bijeenkomsten en de intervisie met elkaar.’

Wat heb je zelf geleerd in die twintig jaar binnen Van Ede & Partners?

‘Vooral de relativering van mijn eigen rol. Bij oriënterende gesprekken met cliënten vertel ik hen dat hun winst vooral zit in de structuur die we bieden met een loopbaan traject.  Zij gaan echt aan de slag. Mijn bijdrage is niet om hard te werken, niet te veel aan het woord te zijn, maar goed luisteren en kijken. Wel proberen de juiste vragen te stellen, natuurlijk. Daardoor kan de cliënt helderheid krijgen over wat hij wil en kan. De cliënt gaat daar dan zelf mee aan de slag. Ik draag het beste bij aan een cliënt als ik het gevoel heb dat ik zelf niet te hard werk.

‘We kennen binnen Van Ede & Partners het adagium: ‘De cliënt ben je zelf’, dat hang ik sterk aan. Ik heb geleerd dat als je denkt dat je jezelf begrijpt (hoe je in elkaar zit), dat je het dan zomaar morgen weer niet kan snappen. Dat je er eigenlijk nooit uit bent. Dat het een constante zoektocht is. Dat je altijd de verwondering houdt: met een open blik en nieuwsgierig blijven.’

‘Het concept van het thematisch netwerken heb ik geleerd en hanteer ik ook nu nog in de praktijk. Zo heb ik diverse vormen van vrijwilligerswerk in Rotterdam gevonden. Mijn thema is jongeren – perspectief – samenwerking.’

‘Ook heeft Van Ede & Partners mij gestimuleerd om mijzelf verder te ontwikkelen. Onlangs heb ik nog een training Voice Dialogue gedaan en trainingen in het begeleiden van burn-out. Aan de Erasmus Universiteit heb ik een certificaatstudie praktische filosofie gedaan. Dat was pittig, want het waren vakken uit alle studiejaren, daarvoor miste ik nogal wat ondergrond. Maar wel gedaan!’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners, wat geeft jou voldoening?

‘Voldoening krijg ik als de cliënt weer energie terugvindt, nieuwsgierig is, lef toont, weer de speelsheid in het leven opzoekt. Dat wil ik graag voor elkaar krijgen. Het is uiteindelijk aan de cliënt zelf, het ligt aan zijn of haar aard. Mijn rol is relatief. Maar als dat lukt dan ben ik heel blij.’

Ben je veranderd in die twintig jaar bij Van Ede & Partners?

‘Haha, mijn haar is hartstikke grijs geworden! Ik twijfel nog steeds aan mezelf. Dat vind ik best gezond.’

Wat is jouw plan na jouw tijd bij Van Ede & Partners?

‘Ik ga een aantal opdrachten doen bij organisaties in Rotterdam om medewerkers te begeleiden. Daarnaast ben ik het komende jaar verbonden aan het Jongerenloket van de Gemeente Rotterdam. Ik maak deel uit van een projectgroep die de dienstverlening aan kwetsbare jongeren verbetert. En ik ben ook mentor bij de Rotterdamse Douwers. Een erg mooie organisatie opgericht door Ernest van der Kwast. Ik ben dankbaar voor wat ik binnen Van Ede & Partners met cliënten en collega’s heb mogen meemaken. Het is mooi geweest na twintig jaar. Het is tijd voor iets anders.’

Tot slot: ‘Annemieke, mag ik jou, namens alle mensen van Van Ede & Partners, heel hartelijk bedanken voor jouw enorme inzet en mooie werk voor onze organisatie in al die jaren? Het was voor velen een genoegen met jou te mogen samenwerken! Wij wensen je veel plezier en succes toe in jouw volgende bezigheden. All the best, stay fit!’

 

Tekst/Interview: Derick Maarleveld

 

Terug naar Interviews

Annemieke Kodde

Is werkzaam bij:

Contact

Waar sta je?

Wil je snel een eerste beeld krijgen waar je staat in je carrière en wat je wensen, ambities en drijfveren zijn als het gaat om werk en werkkring? Van Ede & Partners heeft hiervoor een eenvoudige test ontwikkeld. De test bestaat uit 12 vragen, invullen kost maximaal 4 minuten. Je ontvangt direct na het invullen de uitslag. Hierbij drukken wij in een percentage uit in welke mate jouw behoeften bij de aanpak van Van Ede & Partners passen.

In 4 minuten weten waar je staat