Menu Frans Drent

Frans.

IK HEB EINDELIJK DE JUISTE BALANS IN MEZELF GEVONDEN.

Frans werkte als verandermanager bij Provincie Friesland mee aan een reorganisatie en werd vervolgens zelf boventallig. Dankzij Van Ede & Partners ontdekte hij wat zijn mogelijkheden zijn en wat hij nu écht wil.
 • Naam

  Frans Drent

 • Uitdaging

  In een situatie van boventalligheid wilde ik opnieuw bekijken wat ik zoek en wil in een volgende functie. Daarnaast wilde ik leren hoe ik de markt benader met een onderscheidend profiel.

 • Oude functie

  Hoofd Documentaire Informatie Management bij de provincie Friesland

 • Nieuwe functie

  Teamleider Informatie bij de gemeente De Fryske Marren

 • Consulent

  Cees Harmsen

Als verandermanager was ik betrokken bij de provincie bij een reorganisatieproces, waarbij drie afdelingen werden samengevoegd tot een nieuw cluster op het vlak van informatiemanagement. Mede op mijn advies heeft de provincie er destijds voor gekozen om een manager voor de nieuwe afdeling van buiten aan te trekken, die dit veranderproces moest begeleiden. Ik zou in een flexpool terechtkomen, waar ik als verandermanager diverse projecten binnen de provincie zou begeleiden. Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding. Helaas was er vanaf 2014 geen plek meer binnen de flexpool. Dat betekende dat ik buiten de provincie moest gaan kijken, waardoor de loopbaanbegeleiding feitelijk een outplacementtraject werd.


ik twijfelde of ik als vijftiger nog een interessante werkkring zou vinden. 


Wat mij aansprak in Van Ede & Partners was de opzet van het traject en de afwisseling tussen individuele begeleiding en teamtrainingen. In die tijd was ik vooral bezig met zaken die veel mensen bezighouden: wat kan ik, wat wil ik, wat drijft mij? Maar ook de twijfel of het zou lukken om als vijftiger nog een interessante werkkring te vinden in het noorden. Je ontmoet via Van Ede & Partners mensen die in een soortgelijke situatie verkeren. Je deelt ervaringen en emoties en houdt elkaar scherp bij het vinden van een nieuwe bestemming.

Er zit een logische opbouw in het traject en dat spreekt mij bijzonder aan. In de laatste fase heb ik nog kort deelgenomen aan de campagnegroep. Naast inzicht in mijn kwaliteiten spraken we toen vooral veel over mijn uitstraling. Ik ben een krachtig persoon en kom soms best wel stellig over op anderen. Dat is mijn kracht als verandermanager, maar het kan anderen ook afschrikken, waardoor ik minder bereik dan mogelijk zou zijn. De kunst was dus om de juiste balans te zoeken tussen mijn taakgerichte uitstraling en mijn relationele kwaliteiten.

Bij Van Ede & Partners ben ik gezien in wat ik kan, gehoord in wie ik ben en geconfronteerd met hoe ik overkom. Daarnaast hield ik door de persoonlijke benadering altijd hoop op een positieve afloop. Ook op de momenten dat het tegenzat bij het netwerken, werd ik geholpen en gestimuleerd om er weer helemaal voor te gaan.

Het gaat nu heel goed met me. Per 1 januari 2016 geef ik leiding aan drie clusters, waarbij de operatie efficiënter moet. Deze klus is mij helemaal op het lijf geschreven. Daarnaast zie ik het als een mooie uitdaging om in dit veranderproces mijn coachende kwaliteiten verder te ontwikkelen en mensen te begeleiden naar een nieuwe manier van werken, waar ze zelf ook beter tot hun recht komen.

Cees over Frans

Frans is een zeer gedreven man en een ongelofelijke doorzetter. Hij voerde veel netwerkgesprekken in de periode dat ik zijn consulent was. Hierbij kreeg Frans regelmatig te maken met afzeggingen op het laatste moment, afspraken die niet werden nagekomen en functies waarvoor hij in tweede instantie net niet voldoende in beeld was. Dat raakte mij. Wat ik in hem bewonder is zijn kracht om er toch telkens weer vol tegenaan te gaan.
Cees Harmsen
We hebben veel over zijn uitstraling gesproken: zijn daadkracht en stelligheid, die hem af en toe moeilijk benaderbaar maakte en een ongewenste eerste indruk opleverde. Daarnaast hebben we in een latere fase ook een ‘pitch’ opgesteld, gesprekken geoefend en lastige situaties voorbereid. Dat heeft hem geholpen om zijn ruim aanwezige kwaliteiten beter over het voetlicht te krijgen.
Over Cees Harmsen

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.