De verhalen van ....

The proof of the pudding is in the eating. Het gedachtegoed van Ede & Partners krijgt altijd weer gestalte in de manier waarop individuele cliënten worden begeleid en gecoacht. Hieronder leest u de verhalen van enkele van onze cliënten. Persoonlijke verhalen van mensen die dankzij een outplacementtraject of loopbaanbegeleiding bij Van Ede & Partners nieuwe energie opdeden in hun bestaande functie, met vergroot zelfbewustzijn nieuwe loopbaanpaden betraden of met succes een eigen onderneming startten.

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.