S.E. (Saskia) Visser

'Daar waar het pijn doet zit groei' Mijn expertise ligt in advisering over gezond en met plezier werken, verzuimbegeleiding en re-integratie, loopbaan vragen, of kort samengevat 'duurzaam inzetbaar blijven'. Ik doe dit vanuit een medische achtergrond als coach, organisatie adviseur en kunstenaar. De context van mijn werkervaring is zeer divers, van hele grote bedrijven als Shell en Aegon, tot MKB, directeuren, wetenschappers en eenpitters.
Saskia Visser WVD-190410-030 HR.jpg

Ik bekijk de wereld graag van een andere kant met aandacht voor de context, omdat elke situatie anders is. Gebruik makend van vragen en niet zozeer van methoden, zoek ik naar emoties en drijfveren, om zo het onzichtbare, zichtbaar maken. Als je met plezier wilt werken is het ook de kunst latent potentieel te activeren. Voor deze groei is moed nodig, en veelal gaat daar een periode aan vooraf die ongemakkelijk of pijnlijk is. Ik sta je bij, door naast je te staan met geduld, expertise, enthousiasme en ideeën. Hierbij zet ik ook mijn creatieve kwaliteiten in, om tot andere inzichten te komen bij je ontwikkelvragen.

Consulenten & psychologen

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.