drs. N. (Nicole) ter Meulen

Organisatiepsycholoog, levensloopcoach, grondig, aandachtig, sensitief, eigen-wijsheid, energetisch, uitdagend. Volg dat wat stroomt en energie geeft; verandering is de enige constante.
Nicole ter Meulen

Verschillende levensfases –en ervaringen vragen om inzicht en flexibiliteit om om te gaan met nieuwe werkelijkheden. In mijn coaching gebruik ik mijn levens –en werkervaring en richt ik me vaak eerst op wat aandacht vraagt, ik ont-wikkel. In samenspraak ontstaat perspectief, vaak door humor en uitdaging. En wordt duidelijk waaraan jij betekenis wil geven. Jouw pad.

Ik ben afgestudeerd als organisatie psychologe. Na mijn studie ontwikkelde mijn loopbaan zich als manager/director HRM in het internationale bedrijfsleven; van operationeel naar strategisch  (acquisities en fusies; overleg ondernemingsraden). Ook heb ik in verander –en leidinggevende posities in de gezondheidszorg gewerkt, meestal op tijdelijke of interim basis. Ik was lid van management -en directie teams en van verschillende projectteams.

Rode draad in mijn loopbaan is het ontwikkelen, adviseren en begeleiden van persoonlijke -en organisatieveranderingsprocessen. Op dit moment werk ik vanuit mijn eigen management consultancy bedrijf.

Sinds 2002 werk ik bij Van Ede & Partners als organisatiepsycholoog en als consulent.

Consulenten & psychologen

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.