drs M. (Marion) L. Bruggen

“Al het werkelijke leven is ontmoeting” is een tekst van Martin Buber. Deze woorden zijn een belangrijke inspiratiebron voor mij. In de ontmoeting met de ander ontdek je je eigen kracht. Daarmee kunt u een verschil in de wereld maken. Ontmoeten heeft twee betekenissen. Het ont staat voor niet moeten. In een vrije ruimte ontdekken wat u beweegt en bezielt. Dat ont betekent ook beginnen met moeten. U verbinden aan een groter geheel. Als coach en loopbaanadviseur vind ik het belangrijk om een open ruimte te creëren waar cliënten zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen en zich kunnen afstemmen op wat de context nodig heeft.
Marion Bruggen

Sinds 2004 ben ik als theoloog verbonden aan een aantal  doopsgezinde vakantie- en conferentieoorden. Ik adviseer de besturen op het gebied van identiteit, zingeving en veranderingsprocessen. Verder ben ik verantwoordelijk voor zingevingsprogramma’s en verzorg ik trainingen Geloofwaardig leiderschap, Omgaan met verlies, Omgaan met conflicten, Vitaliteit en inspiratie. Zingeving, waarden, bezieling en verbinding zijn terugkerende thema’s in mijn werk. Ook in mijn werk als coach en loopbaanbegeleider spelen die een belangrijke rol.

Ik werk vanuit een door methodiek gestuurde kennis met creativiteit , intuïtie, verbeelding, empathie en compassie. Daar zit mijn vitaliteit , daar ben ik betrokken op wat ik waardevol vind. Ik hoop daarmee cliënten bij hun eigen kracht en vitaliteit te brengen zodat ze zich met een authentiek aanbod kunnen profileren op de arbeidsmarkt.  

Consulenten & psychologen

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.