drs. F.H. (Frans) van Weeren MBA

Naast mijn consulentschap ben ik werkzaam als zelfstandig facilitator/consultant. Dit zijn vooral transitietrajecten in bedrijven, waarin mijn begeleiding in persoonlijke en team ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. De overeenkomst van deze twee rollen zit vooral in het stimuleren van de professionals om de situaties te gebruiken om te groeien.
Frans van Weeren

Mijn diverse achtergrond en coachervaring bieden de cliënt de mogelijkheid om samen breed te kijken en te onderzoeken. Ik zet in op het op zoek gaan met de cliënt naar de eigen kracht en het vinden van vormen, waarin dit in de maatschappij het beste tot zijn recht komt. Mijn uitnodiging is om op nieuwe terreinen te verkennen met jezelf. Bij deze soms onverwachte bronnen wordt inspiratie gevonden om de route te vinden naar het resultaat: Ik wordt ervaren als een pragmatische ‘diepziel duiker’ op weg naar realistische resultaten voor de cliënt. Mijn kennis van bedrijfskunde, coaching en energiewerk zet ik graag in als u op pad wilt gaan naar nieuwe richting.

Consulenten & psychologen

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.