Vitaliteit

  • Vitaliteit lijkt een nieuw modewoord te worden. In mijn werkomgeving wordt het in ieder geval te pas en te onpas gebruikt. Vaak wordt het ook gebruikt in combinatie met leeftijd terwijl leeftijd een relatief kleine invloed heeft op de vitaliteit van mensen.

    Cees van den Eijnden       9 februari 2015

Onlangs was ik betrokken bij een onderzoek naar de vitaliteit van een grote organisatie. Bij het opstellen van een enquête werd mij, totaal onverwacht, de vraag gesteld wat de definitie is van vitaliteit. Ik was verrast, kon geen antwoord geven, heb wat onderzoek gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat er geen eensluidende, bruikbare definitie is.


"Vitaliteit omvat 3 dimensies: Energie, Motivatie en Veerkracht."


Omdat vitaliteit vaak in verband wordt gebracht met (hogere) leeftijd en mijn eigen werkgebied vrijwel altijd te maken heeft met 50-plus vind ik het leuk om hier enige toelichting te geven op het begrip vitaliteit.

Vitaliteit omvat 3 dimensies: Energie, Motivatie en Veerkracht.
Energie: de mate waarin men zich energiek voelt, zich sterk voel, zich daadkrachtig voelt.
Motivatie: de mate waarin men doelen stelt in het leven en de mate waarin men er naar streeft die gestelde doelen te bereiken.
Veerkracht: de mate waarin men in staat is om met de (dagelijkse) problemen en uitdagingen om te gaan.

De vitaliteit wordt gevoed door 3 vitaliteitbronnen: de mentale, de fysieke, en de sociale vitaliteitbron.
Bij de mentale bron kun je denken aan de mate waarin iemand sterk in de schoenen staat.
De fysieke bron is de mate waarin iemand zich sterk en gezond voelt.
De sociale bron is de mate waarin iemand zich verbonden voelt met de omgeving en de maatschappij.
Naast deze bronnen wordt de vitaliteit van een persoon beïnvloed door sociaal demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etniciteit), kenmerken van de omgeving (sociale klasse, woonomgeving) en leefstijlfactoren (bewegen, voeding, roken, rusten, ontspannen en de balans daarin).
Mooie theorie maar wat betekent dat voor ons, wat betekent dat bijvoorbeeld voor organisaties en wat betekent dat voor onze maatschappij?

1. Vitale mensen bruisen van energie, hebben het vermogen om negatieve ervaringen het hoofd te bieden of ze positief om te buigen en zijn gemotiveerd waardoor ze doelen stellen en die willen bereiken. Vitale mensen voelen zich in het algemeen ook gezonder en gelukkiger dan minder vitale mensen. Zij hebben daardoor ook een positieve invloed op hun directe omgeving.

2. Vitale mensen stralen energie uit, ze leveren ook een grotere bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van de organisatie waarin ze werken, hebben vaak een voortrekkersrol en zijn dus aantrekkelijke medewerkers voor organisaties.

3. Vitale mensen participeren beter in de maatschappij en daardoor heeft vitaliteit invloed op de maatschappelijke kosten en baten. Vitale mensen doen bijvoorbeeld minder vaak een beroep op de gezondheidszorg

Als je deze conclusies leest dan is het wel heel aanlokkelijk om ook te willen behoren tot de categorie van vitale mensen. In wezen behoor je daar al toe maar er kunnen ook momenten of situatie zijn die je (tijdelijk) minder vitaal maken, bijvoorbeeld bij ziekte of ontslag. Als jij je dat realiseert dan weet je ook hoe aantrekkelijk het is om weer je oorspronkelijke vitaliteit te bereiken. 

Overigens kunnen we allemaal groeien in onze vitaliteit. Enige discipline in je leefstijl kan al wonderen doen, nieuwsgierig in het leven staan en nieuwe dingen leren en ontdekken maken je onmiddellijk krachtiger en dus vitaler.
En voor diegenen onder ons die op zoek zijn naar een nieuwe bestemming: heb je er wel eens aan gedacht je kwaliteiten en talenten in te zetten om andere mensen te helpen hun vitaliteit terug te winnen (revitaliseren) of hen te helpen groeien op de schaal van vitaliteit.

Je zou ook eens kunnen onderzoeken of jij in staat bent organisaties te helpen bij het bewust worden van de waarde van vitaliteit bij medewerkers en de waarde van de vitaliteit van de organisaties zelf.
Voor de 50-plussers onder ons: om te kunnen en te mogen werken aan de vitaliteit van mensen en organisaties moet je beschikken over veel ervaring en levenswijsheid. Je moet zelf voldoende bulten en schrammen opgelopen hebben om dat te kunnen. Even geen last van leeftijdsdiscriminatie bij het solliciteren ! 

Goed artikel?

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.