Turbulentie

  • Turbulentie: Ik heb het woord even opgezocht, het betekent een hevige werveling in de atmosfeer of luchtwervelingen die ontstaan door een verstoring in de luchtstroom o.a. door een boom of huizen… onrustigheid, onstuimigheid, roerigheid, woeligheid, opstandigheid, ondeugd….

    Jutta König       17 juli 2015

Veel mensen en bedrijven hebben in toenemende mate last van turbulentie. Er lijkt inmiddels geen sprake meer te zijn van een hevige werveling, veel meer zitten we vaak op een kruispunt van verschillende luchtstromen die een veelheid aan wervelingen veroorzaken. Onze wereld wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar in sneltreinvaart op.


Alsof een complexe werkelijkheid ooit in regels te vatten is…


Gevestigde structuren schuiven of verbrokkelen: door de crisis sluiten gerenommeerde bedrijven hun Nederlandse vestigingen. De nieuwe wet Werk en Zekerheid, sinds 1 juli van kracht, is de grootste verandering ooit in onze arbeidswetgeving. Kleine start ups, die slimmer werken met behulp van sociale media en apps, veroveren een markt die steeds internationaler wordt en inmiddels permanent lijkt te veranderen. Zo verandert turbulentie van een incident tot een staat van zijn, lijkt het!

Niemand weet wat dit op de lange termijn aan effecten zal veroorzaken maar op korte termijn ervaren veel mensen gevoelens van angst en onrust, een toename van stress door groeiende onzekerheid. Een onzekerheid die vaak te lijf wordt gegaan door overregulering en protocolisering. Alsof een complexe werkelijkheid ooit in regels te vatten is…

Wat te doen als turbulentie je overkomt?

In de laatste jaren hebben de consulenten van Van Ede & Partners zich gespecialiseerd in methodieken die helpen om stress en onzekerheid te reduceren. Ook leerden zij hoe te handelen als de veranderingen zo snel gaan dat er geen tijd is om een lange termijn visie uit te voeren voordat je wordt ingehaald door de werkelijkheid.

Het regelmatig toepassen van Mindfulness oefeningen helpt om in stressvolle periodes het hoofd koel te houden. Door het regelmatige oefenen worden rust reserves opgebouwd en wordt je lichaam geconditioneerd om niet meteen in een stressreactie te schieten. Naast Mindfulness worden in onze huizen om die reden ook meditatie, Latifa, yoga, chigong en de Vijf Tibetanen beoefend en geleerd.

In veel van deze oefeningen leer je op je ademhaling te letten, zodat je een oppervlakkige (angstige ) ademhaling hoog in je borst kunt laten zakken naar je buik, wat een gevoel van ontspanning teweeg brengt.

Een andere manier om met onrust, stress en gevoelens van onbehagen om te gaan immers, “een mens lijdt het meest aan de dingen die hij vreest”, is om beperkende gedachten te onderzoeken aan de hand van de methodiek van Byron Katie. Je vraagt jezelf dan af ”is het werkelijk waar?” wat ik denk? En “hoe zou ik mij voelen als ik dat niet dacht”? Zo kun je de samenhang van gedachten en gevoelens onderzoeken en ontzenuwen.

Alan Seale leerde ons dat er in elke situatie, waarin zich een drama afspeelt, ook een keuze is. De vraag “Who do I choose to be in this situation?” helpt mensen om de regie weer in eigen hand te nemen en leert dat er altijd een keuze is. Ieder drama vraagt om een ontwikkelingsstap.

Een poosje op tijd naar bed gaan of een mini sapvastenkuur inlassen kan ook je lichamelijke weerstand verhogen. Meer vrije tijd doorbrengen in de natuur, sporten en wandelen helpen om te onthaasten van computer stress.

Marjorie Pennings leerde ons onlangs in een prachtige masterclass om in de natuur te coachen… Weer eens heel wat anders dan aan een tafel op een stoel.

Als ik uit mijn raam kijk en zie hoe de zeilers op het water met turbulentie omgaan dan zie ik dat zij de zeilen bijzetten of een andere koers gaan varen. Dan gaat het ze voor de wind en komen ze ook bij hun doel.

Naast Loopbaan coaching, om mensen in hun kracht te zetten, biedt Van Ede en Partners in toenemende mate Vitaliteitscoaching aan. Aandacht ter voorkoming of genezing van burn out en stress gerelateerde klachten. Waarom?

Omdat het bijdraagt aan Careers That Matter.

 

Jutta König

 

Goed artikel?

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.