Stop de robotisering van jezelf

  • Staan we aan de vooravond van een grootschalige robotisering van de economie? Amerikaanse experts verwachten van wel. Ze denken dat in de komende 20 jaar door vergaande automatisering en robotisering 47 procent van alle banen in de VS verdwijnen. De effecten blijven niet beperkt tot lager opgeleiden. Ook hoger opgeleiden krijgen steeds meer te maken met slimme software, robotisering en automatisering die hun dagelijks werk ingrijpend veranderen.

    Frederike van Lowijde       29 augustus 2016

Geef ruimte aan de persoon achter de medewerker
Zo vervallen bij financiële instellingen, maar ook bijvoorbeeld bij de belastingdienst en accountants, veel functies doordat slimme software het werk overneemt. Organisatieadviesbureau Effectory onderzoekt regelmatig de stand van zaken op de Nederlandse werkvloer. In ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2016’ schetsen de onderzoekers een situatie waarin steeds meer dergelijke innovaties ontwikkeld en ingezet worden. Zij zien kansen voor organisaties om hiermee om te gaan, onder meer door ruimte te geven aan de persoon achter de medewerker. Met name dat laatste is het terrein waar Van Ede & Partners al bijna 40 jaar actief is: de begeleiding van medewerkers om zichzelf en daarmee hun talenten goed te leren kennen, zodat zij vervolgens dit talent op de juiste plaats kunnen inzetten. Uiteraard onderschrijf ik dit, maar tegelijkertijd zie ik op dit punt een minder positieve ontwikkeling die zich onderhuids voltrekt.

Maak van je mensen geen robots
Robots zijn over het algemeen betrouwbaar en voorspelbaar: controleerbaar. Dat is prettig. Het verlangen naar controle zie ik dan ook vaak terug bij organisaties in zwaar weer. Daar waar de controle over de resultaten verloren dreigt te gaan, worden procedures en protocollen geïntroduceerd of aangescherpt. Ik weet dat we niet zonder kunnen, denk maar eens aan de gevolgen voor een ziekenhuis als we processen niet vastleggen. Maar juist die druk van vastomlijnde werkwijzen belemmert innovatie: medewerkers worden geacht hun eigen inbreng thuis te laten. Het maakt van de medewerker een robot en houdt de ontwikkeling tegen die nodig is om uit het zware weer te geraken.

Bezieling, daar word je mens van
Wat maakt mensen nou waardevoller dan robots? Bevlogenheid en sprankeling. Verschillende onderzoeken laten zien dat bevlogenheid niet alleen goed is voor de mentale en fysieke gesteldheid van de werknemer, maar zeker ook voor het bedrijf. En daar heb je als werkgever wel controle over. Door een inspirerende omgeving te creëren, door medewerkers verantwoordelijkheid te bieden en door actief gebruik te maken van hun talenten. Bevlogen mensen die de vrijheid voelen om hun werk zelf vorm te geven, blijken klantvriendelijker, productiever en innovatiever. Daar kan geen robot of softwarepakket tegenop!

Waar word jij gelukkig van?
Die bevlogenheid is hét verschil tussen mensen en robots. In dat opzicht is het ons unique selling point. Medewerkers, maar ook de organisaties waarin zij werkzaam zijn, moeten zich dan ook afvragen in hoeverre zij bevlogen zijn in hun werk. Doen ze gewoon hun werk, volgen zij de protocollen en richtlijnen en zitten ze hun tijd uit? Of geeft het werk hen energie, benutten zij hun talenten en geven zij invulling aan hun ‘purpose’? Robots zijn namelijk niet het probleem. Het draait erom dat je als mens je sprankeling weet te (her)vinden en het beste uit jezelf haalt. Stop de robotisering van jezelf en vraag je af waar jij gelukkig van wordt. Maak er werk van!

Goed artikel?

10 lezers vinden dit een goed artikel

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.