Niet lallen en brallen, maar luisteren en fluisteren

  • Over de kunst van aandacht krijgen

    Cees Harmsen       21 september 2018

De grote cabaretier Toon Hermans vertelde graag een verhaal van vroeger over de ‘fluitjesman’: een markante standwerker die de aandacht van het wandelende publiek wist te trekken door zijn waren rustig aan de man te brengen. In tegenstelling tot veel andere standwerkers had hij iets ingetogens en wist hij met een zachte, bijna fluisterende stem de mensen naar zijn stand te lokken met woorden die hen van binnen beroerden (1).

De arbeidsmarkt van vandaag is in veel opzichten één grote markt waarop vele standwerkers hun diensten en producten aanprijzen. De concurrentie is immens, want naast lokale beroepsgenoten zijn er vele anderen actief op hetzelfde speelveld omdat het internet simpelweg alle grenzen doet vervagen. Hoe blijf je dan in beeld, zonder lawaai te maken, zonder te overdrijven en zonder jezelf te verkopen als iets of iemand die je niet bent? Het zijn vragen die mij al jaren intrigeren en die ik graag beantwoord aan de hand van drie A’s:
ambitie, authenticiteit en auditie.

Ambitie

Was het de ambitie van de fluitjesman om zoveel mogelijk blikken fluitjes te verkopen of om mensen blij te maken met zijn vrolijke, virtuoze gefluit? Wanneer je van binnen een zekere blijdschap voelt over datgene wat je doet of aan de man brengt krijgt je ambitie iets onvermijdelijks in de zin van verlangen en bestemming. Vergeet dus ambitie in de zin van het najagen van een maatschappelijke status en de daarmee gepaard gaande hunkering naar status en roem. Denk liever na hoe jij jouw verlangen om het leven van mensen te verrijken gaat omzetten in een specifieke (levens)bestemming, door deze ambitie middels een aantal goede concrete doelstellingen in de wereld te zetten.

Authenticiteit

Authenticiteit is verreweg de belangrijkste bouwsteen van een boeiende zelfpresentatie en een succesvolle persoonlijke marketing. Het is echter een tamelijk ongrijpbaar fenomeen dat tot veel misverstanden leidt. Het begint met de vraag wie jij ‘echt’ bent, zonder de opsmuk van alle sociale verwachtingen en verplichtingen die niet de jouwe zijn. Waar sta je als mens nou echt voor? Daarna komt de vraag of je ‘waarachtig’ overkomt door het tonen van congruentie tussen je woorden en je daden. Komt hetgeen je zegt over jezelf en je dienstverlening exact overeen met de realiteit die anderen ervaren?
Niet je woorden maar je waarden en je corresponderende daden bepalen je authenticiteit.

Auditie

De fluitjesman zag de markt als zijn theater en deed ieder dag zijn stinkende best om met een geslaagde auditie de mensen naar zijn stand te  lokken. De kleine Toon heeft veel van hem geleerd en dat heeft zeker bijgedragen aan zijn gave om van een groot theater een intieme huiskamer te maken. Professionals en kenniswerkers doen ook talloze audities tijdens hun loopbaan, denk bijvoorbeeld aan sollicitaties, presentaties, conferenties, netwerkgesprek-ken acquisitie of het binnenhalen van onderzoeksgelden. Je moet goed in staat zijn om jezelf en je ideeën in dit soort situaties overtuigend en aantrekkelijk te presenteren. Hoewel veel mensen zeggen daar nauwelijks toe in staat te zijn, is het wel degelijk tot op zekere hoogte te leren. Niet door lawaai te maken, maar wel door je ambities en je authenticiteit met warmte en verve uit te dragen. Daarbij gaat het niet om geconstrueerde volzinnen die op het moment dat je ze nodig hebt toch niet uit je strot komen, maar om gedrag dat laat zien hoeveel liefde je voelt voor het vak dat je uitoefent.

Moraal van het verhaal: wanneer je uit bent op snel scoren loop je het gerede risico je kansen te vergallen met lallen en brallen. Wanneer het echter je streven is om het leven van de ander oprecht te verrijken is het welgemeende advies om goed te luisteren en hoorbaar te fluisteren.

(1) Helemaal Toon, Bloemlezing uit het complete oeuvre van Toon Hermans, Lannoo, 2016.

Goed artikel?

11 lezers vinden dit een goed artikel

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.