Bezinning in deze tijd betekent ook regie nemen

Bezinning in deze tijd betekent ook regie nemen

Het nieuwe normaal? Na een 'anders dan anders' jaar kijken we terug én vooruit. Om me heen zie ik mensen worstelen met hun werk en het organiseren van een gezinsleven in huis. Óf juist strijden tegen eenzaamheid. Ook mijn cliënten hebben daar mee te maken en sommige verhalen raken me diep. Eén van hen vertelde bijvoorbeeld hoe in deze periode opeens de onzekerheid toenam en hij zich begon af te vragen hoe hij zijn werkzame leven verder in wilde vullen.

Deze pandemie met lockdowns is dan ook vooral een periode van bezinning. Lastig, soms pijnlijk, maar ook kansen scheppend. Niet alleen deze crisis maar ook andere maatschappelijke thema’s vragen om herbezinning. Zoals de verscherpte maatschappelijke tegenstellingen, milieuproblemen en kansenongelijkheid. Als organisaties en als individu hebben we de regie over ons leven. De beperking van vrijheden in deze lockdown vraagt ons om flexibel te zijn, uithoudingsvermogen te hebben en te leren leven met enige beperkingen. Maar vooral ook om te genieten van wat er wel is, zoals minder reistijd, tussentijds de klussen thuis doen en vrijheden in plannen. Dichter bij elkaar zijn als gezin. 

Het roept ons ook op na te denken over essentiële vragen. Waar word je in je passie geraakt Waar krijg je energie van? Wat is je bestaansrecht en missie in het leven? Gebruik je je creativiteit en je authenticiteit bewust of bepalen je huidige kennis en vaardigheden je toekomst? Besef je dat je bereidheid tot leren cruciaal is om je te ontwikkelen?

Wie zich persoonlijk wil ontwikkelen en zijn talenten wil benutten, kan juist nú daarop inzetten. Werken aan nieuwe inzichten en invalshoeken. Wat kan je en ook vooral: wat wil je? En wat mis je dan in je vaardigheden en omstandigheden om dat doel te bereiken? Uiteindelijk creëren we – door vanuit onze persoonlijke waarden zinvol werk te doen – de geluksmomenten die voor onszelf en de gemeenschap van belang zijn. Bij Van Ede staan we klaar om je te helpen met gerichte coaching om je te helpen in jouw 'next step’.

Heb je vragen?