In de ander ontmoet je jezelf

  • Volgens een oud taoïstisch verhaal besloot het Ene in het begin der tijden om tienduizend verschillende dingen te worden. Waarom? Om zichzelf uitgebreid te leren kennen en te bewonderen.

          25 februari 2015

Hieruit zijn twee wijsheden te halen:

  • Iets dat ogenschijnlijk heel anders is dan wij, blijkt in feite van hetzelfde materiaal gemaakt als wijzelf
  • Ieder mens is een unieke expressie van dat Ene 

Wat mij aanspreekt in deze overlevering is de nieuwsgierigheid naar het jezelf willen kennen en bewonderen.

Vanuit de Griekse filosofie kennen we het ‘Ken Uzelve’. Vaak gaat dat gepaard met de waarschuwing bescheidenheid te betrachten en kritisch te kijken naar wat beter kan. Om ‘heel’ te zijn moet er dan eerst verbeterd worden.

In de taoïstische vertelling ligt de wijsheid besloten dat de mens in essentie heel is. Mijn ervaring is dat het jezelf leren kennen vanuit die grondhouding leidt tot een grotere openheid, dynamiek en aandacht naar wat zich voordoet. Onvermijdelijk leidt dat ook tot de klop op de deur die vraagt zekerheden, angsten, pijn en heilige waarheden die houvast bieden te offeren en los te laten. Daarbij gaat het om met een niet oordelende kijk op jezelf en de ander aanwezig te zijn, en aanwezig te laten zijn wat er is, zonder daar iets aan te willen of moeten veranderen. Vaak willen we weg van de pijn, een natuurlijke reactie. Maar als iets niet aanwezig mag of kan zijn, wil dat niet zeggen dat het niet aanwezig is.

“Het zichzelf uitgebreid bewonderen in het zich leren kennen”, maakt me blij. Dat is toch zachtmoedige aandacht, humor, vreugde, verbazing, ruimte geven en dankbaarheid voor het leven! Het geeft vitaliteit, groei, de vonk die tot creatie leidt.


"Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig."


Als je dat in jezelf kan bewonderen, is de kans groot dat je het ontmoet in anderen. Op sommige momenten stijg je boven jezelf uit.

Van kritiek krimpt men meestal ineen, van oprechte belangstelling met milde blik en acceptatie komt in zicht wat aanwezig is of dat wat zich wil manifesteren. Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig.

Bij Van Ede & Partners is een van de beginselen:” In de wereld en de ander ontmoeten we onszelf.  De mens is een relationeel wezen en kan alleen bestaan en tot zichzelf komen in relatie tot de ander, zich vanuit zijn essentie verbonden voelend met alles om hem heen”.

Je wordt (h)erkend in relatie tot de ander. Het ‘kennende’ aspect is aan een ieder van ons op eigen wijze zich ontvouwend in relatie en verbondenheid. Wel mooi toch?!

 

Goed artikel?

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.