Hoe blijf je op de juiste weg als je wereld steeds verandert?

  • Je had je loopbaan helemaal uitgestippeld maar plotseling is het speelveld veranderd. Je ging recht op je doel af maar toen je even niet oplette, was het verdwenen. Je hebt een stip op de horizon gezet, maar de horizon blijft verspringen. Daar sta je dan. Gevestigde orde, prachtige studie. En in één keer geen zekerheden meer.

    Wim van Golstein Brouwers       6 september 2017

We leven in een wereld van verandering. Van transitie. Een wereld waar je makkelijk de weg kwijt raakt. En het zicht op je bestemming. We zijn allemaal aan het kijken wat de nieuwe wereld ons gaat brengen en wat wij in die nieuwe wereld kunnen betekenen. Ook in onze eigen wereld. Dat geldt nog wel sterker als je op zoek bent naar nieuwe vooruitzichten. Naar een nieuwe bestemming.

Daarvoor is het om te beginnen belangrijk om goed afgestemd te zijn op jezelf. Wie ben je eigenlijk? Als het goed is: een persoon in wording. Voortdurend aan het leren. Aan het leren hoe te leren. Wat zijn jouw kernwaarden, wat heb jij te bieden? Wat wil je nog leren, ervaren, meemaken? In welke – veranderende - wereld zou je je willen verdiepen?

In elke wereld kun je gericht relaties aangaan, thematisch netwerken. Deel worden van een community die er voor jou toe doet. Je bewegen in omgevingen waar je in je eigenheid herkend wordt. En je zo verder ontwikkelen.

Daarbij helpt het dat we - ondanks dat de verwarring op de loer ligt over wie we zijn in deze veranderende wereld - met elkaar geleidelijk een gedeelde identiteit hebben opgebouwd. Er lopen meerdere identiteiten gelaagd over en door elkaar heen, maar in Europa hebben we een stabiele onderstroomidentiteit die geworteld is in liberté, égalité, fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

We hebben de vrijheid om onszelf te zijn. Om welk vak dan ook uit te oefenen, in loondienst, zelfstandig of als vrijwilliger.

We zijn gelijk in de zin van gelijkwaardig, ongeacht ras, afkomst, geloof, geslacht, geaardheid enzovoort. Die diep gevoelde gelijkwaardigheid zit ‘m in ons menszijn. Ieder mens is uniek én gelijkwaardig.

En het is nu juist die vrijheid en gelijkwaardigheid die ons dichter bij elkaar brengt. Die broederschap brengt. Uit diep respect voor de ander, juist ook omdat deze anders mag zijn.

Door vérgaande individualisering dreigt juist dat wat ons bindt als cementlaag dunner te worden. Het gaat er dan ook om mensen te vinden in de samenleving waar je een gevoel van verbondenheid mee ervaart. Een sense of community. Heb je je thema gevonden, je passie, dan word je herkend door anderen – door broeders en zusters - die zich ook aan dit onderwerp gegeven hebben. Je wordt als het ware opgenomen in de gemeenschap. Dat is broederschap: je één voelen met gelijkgestemden. Hierin vind je je bestemming en je waardigheid.

Het mooie is dat je dit eigenlijk terugziet in alle wereldreligies en grote spirituele tradities. Van Ede is van origine een organisatie die veel waarde hecht aan spiritualiteit. Wij geloven dat mensen groeien en doorgroeien door verdieping in religie, kunst, filosofie, mystiek en alles wat ons leven verder rijker maakt en richting geeft.

Verbinden doe je op al deze vlakken. Wat je nodig hebt om hierin de juiste weg te gaan, is een innerlijk kompas. Een kompas dat je naar je bestemming leidt, ongeacht hoe snel en in welke richting de wereld zich ontwikkelt. Van Ede & Partners kan je hierin begeleiden en helpen je innerlijke kompas af te stellen in de juiste richting.

Op naar jouw bestemming.

Goed artikel?

8 lezers vinden dit een goed artikel

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.