Het oriënterend gesprek: een ervaringsgerichte benadering

  • Veel oriëntanten contacteren ons naar aanleiding van een bezoek aan de nieuwe website, een voucher voor een kennismakingsgesprek of hebben gehoord over ons werk van een familielid, kennis, collega of opdrachtgever. Deze mensen maken gebruik van de mogelijkheid om een vrijblijvend oriënterend gesprek te hebben met een van onze consulenten.

    Michel Wysmans       8 oktober 2015

Er zijn verschillende manieren om een dergelijk gesprek vorm te geven. De insteek kan zijn dat er over en weer informatie wordt uitgewisseld over de situatie van de oriëntant en over de manier waarop wij hem hierbij kunnen van dienst zijn. Gaandeweg ben ik tot de conclusie gekomen dat er veel voor valt te zeggen om meteen maar aan het werk te gaan. Als het kennismakingsgesprek een levende demonstratie is van onze manier van denken en werken, dan ondervindt de toekomstige cliënt in het bestek van een tot anderhalf uur ‘aan den lijve’ hoe het is om door Van Ede & Partners begeleid te worden. Het doel is dan niet zozeer om over en weer informatie uit te wisselen maar om ook al in het eerste in het gesprek door te dringen tot de kern van de persoon, zijn situatie, vragen en behoeften.


gaandeweg ben ik tot de conclusie gekomen dat er veel voor valt te zeggen om meteen maar aan het werk te gaan


Meestal komt de persoon binnen met een heel concrete, cognitief geformuleerde vraag, bijvoorbeeld, ‘help mij om te weten wat ik wil’ of ‘help mij om de markt te bewerken’. Maar om deze goed te beantwoorden is het de moeite waard andere, dieper gelegen vragen en dimensies van de persoonlijkheid te verkennen. Welke talenten zijn onbekend of onderbelicht gebleven? Wat is het (onvervulde) verlangen van de oriëntant, wat mist hij in zijn (werkende) leven? Wat is zijn ambitie? Wat vindt hij zinvol en waar heeft hij zin in? Past zijn huidige functie hier nog bij wie hij (geworden) is of is het tijd om opnieuw te kiezen. In één gesprek kunnen al deze en andere vragen niet te gronde onderzocht worden, maar wel is het mogelijk om met elkaar in kaart te brengen welke vragen meest relevant zijn en welke aanpak tot de gewenste antwoorden en het gewenste praktische resultaat kan leiden.

Bij dit verkennende proces helpt het om niet alleen zorgvuldig luisteren naar wat wordt gezegd, maar ook naar wat onuitgesproken blijft. En tevens om ruimte te maken voor wat het hart en de ziel van de persoon te vertellen hebben. Ook lichaamstaal is daarbij een belangrijke bron van informatie. In de woorden van haptonoom Ted Troost, het lichaam liegt nooit. Het terugspiegelen hiervan kan in een enkel gesprek al heel verrassend en verhelderend werken. Door het impliciete expliciet te maken ontstaat een completer beeld van wat bij deze persoon vraagt om zich te manifesteren.

Als een werkgever betrokken is, heeft deze uiteraard zijn eigen perspectief op de cliënt en diens functioneren. Zijn ideeën en gevoelens definiëren mede de situatie. Wat is zijn waarneming van wat er nodig is? Bij het formuleren van een doelstelling voor een begeleiding is er in mijn ervaring vaak mogelijk een punt te vinden waar de belangen van beide partijen elkaar aanvullen eerder dan ondermijnen. De consulent heeft hierin een belangrijke rol te vervullen omdat de partijen zelf niet zelden gebrouilleerd zijn.

Bij Van Ede & Partners hebben we het vaak over de unieke synthese van ziel en zakelijkheid die wij voorstaan. Het oriënterende gesprek is, als het goed is, een micromoment waarin de oriëntant ervaart hoe het is om zo begeleid te worden. Op grond van deze ervaring kan hij besluiten om al dan niet met ons in zee te gaan.

Goed artikel?

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.