Associaties bij “CAREERS THAT MATTER”

  • “I matter, you matter, we matter, they matter!

          17 juli 2015

“CAREERS”: het eerste dat opvalt is het meervoud! Je hebt niet meer één carrière, maar verschillende loopbanen. Ook de vorm, waarin je werkt wordt steeds flexibeler. Dit vraagt om een nieuwe houding van elke persoon, die werkt en elke werkgever, die werk verschaft.

Iedereen zal het initiatief moeten nemen voor zijn eigen perspectief. Trend is dat mensen vaker switchen van werk en zich zullen afvragen: wat is voor mij belangrijk? Een leven lang zul je bewust keuzes moeten maken.

“THAT MATTER”: dat uitmaakt, dat betekenis geeft, dat ertoe doet!

Dat nodigt uit tot de vraag: wat is belangrijk in mijn leven en in mijn werk? Essentiële vragen, die in de verschillende fasen van iemands leven aan de orde komen.

Van middelbare scholieren, die voor een studiekeuze staan tot aan zestigers die zich de vraag stellen: “What matters”? Wat is van betekenis voor mij? Alle leeftijden kennen specifieke vragen, waar men graag over praat. Het is fijn om mensen te ontmoeten, die meedenken en perspectief kunnen bieden.

“THAT MATTER”: voor wie? Voor mijzelf, mijn werkgever of opdrachtgever, mijn gezin, familie , vrienden en omgeving?

“MATTER”: van belang zijn, meetellen, ertoe doen, het kan me wat schelen. Dit appelleert aan onze diepste wens om van betekenis te zijn, ons bestaansrecht. In vele gesprekken komt naar voren dat we van waarde willen zijn, niet alleen voor onszelf , ook in verbinding met een ander. Mensen zijn vaak kritisch naar zichzelf: “ik ben niet goed genoeg”.

Er mogen zijn is de diepste wens, ik doe ertoe, ik “matter”.


" 's Nachts liggen onze telefoons en tablets in de oplader..."


De mens wordt zo zijn eigen kompas en leert te handelen vanuit zijn eigen kracht, zijn bron, zijn energie en zijn persoonlijke visie. Dit gaat meer van eenieder vragen. Hoe kun je in de overvloed van informatie die op een mens afkomt nog goed kiezen? Is kiezen winnen of verliezen? Stress of ontspanning?

’s Nachts liggen onze telefoons en tablets in de oplader! Nu moeten we nog leren onszelf op te laden!

Belangrijk is dat je verbonden bent met jezelf en weet waar je krachten liggen, dat je fit bent en vertrouwen hebt in je kunnen en ook nog professioneel up to date bent! Dit kun je niet alleen. Het is een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, zij zullen een duurzame en doelgerichte relatie moeten aangaan om dit te kunnen realiseren.

Al meer dan 35 jaar is het de missie van Van Ede & Partners om mensen bewust te maken van hun unieke talenten en potentieel, hun “matter”.

Zo kunnen we elkaar opladen en samenwerken aan een duurzame samenleving waar iedereen ertoe doet.

 

Goed artikel?

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.