Als de klik er niet meer is: Kansen in de Wet Werk en Zekerheid

 • De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is van kracht. De eerste cliënten met een transitievergoeding nieuwe stijl meldden zich al bij ons. Als directeur van Van Ede & Partners in Breda en Rotterdam ben ik een eerste aanspreekpunt voor cliënten en opdrachtgevers die outplacement willen regelen. “De ‘klik’ is er niet meer”, hoor ik vaak. Had dat voorkomen kunnen worden?

  Dinja van Gestel       2 november 2015

 

Ontslag door onmin
Ik voerde de afgelopen jaren veel gesprekken over beëindigde arbeidsrelaties. Zo kreeg ik een duidelijk beeld waarom arbeidsrelaties op de klippen lopen. Vaak is een reden voor ontslag onmin tussen werkgever en werknemer: de werknemer voelt geen ‘klik’ meer met het bedrijf. Dat komt voort uit een veranderde werkcultuur, een nieuwe managementstijl of nieuwe targets en verplichtingen waaraan de medewerker moet voldoen. Het blijkt voor werknemer en leidinggevende lastig hier een open gesprek over te voeren.


De Klik is er niet meer. Had dat voorkomen kunnen worden?


Kleine irritaties worden groot
Regelmatig gaat het dan ook wringen tussen werknemer en werkgever. Ze praten niet meer met elkaar, of alleen oppervlakkig. Kleine, vage irritaties groeien uit tot grote problemen omdat ze onbesproken blijven. Op een gegeven moment lijkt een ontslag nog de enige uitweg. Is eenmaal het ontslag voor de werknemer aangezegd, dan is er vaak helemaal geen communicatie meer.

De Wet Werk en Zekerheid helpt
Helpt de Wet Werk en Zekerheid medewerker en leidinggevende beter te communiceren? Jazeker! In de Wet Werk en Zekerheid moet het dossier goed op orde zijn om ontslag mogelijk te maken. Een mengeling van minder goed functioneren en een verstoorde arbeidsrelatie zijn in de Wet Werk en Zekerheid géén grond meer voor ontslag. Vroeger zorgde een combinatie van factoren nog wel dat een rechter ontslag toekende. Nu niet meer. Dus moeten beiden veel eerder met elkaar over problemen praten. Dat biedt weer kansen om de pijnpunten ook op een andere manier weg te nemen. Door met elkaar te praten is ontslag dus te voorkomen. Daar pleit ik voor.


Door met elkaar te praten is ontslag te voorkomen


Zaak voor professionals
Ik ben ervan overtuigd dat we werkgever en werknemer beter met elkaar kunnen laten communiceren. Door HR-adviseurs en lijnmanagers te helpen beide partijen aan tafel te krijgen. Of door al in een vroeg stadium met een werknemer over zijn irritaties te praten. Dit is een nieuw en spannend ontwikkelingsterrein voor de HR-adviseur. Er zijn nog nauwelijks concrete instrumenten om een beschadigde arbeidsrelatie bespreekbaar te maken. Er is weinig expertise.

5 instrumenten om arbeidsrelatie te redden
Van Ede & Partners ontwikkelde, op grond van de ervaringen en anticiperend op de Wet Werk en Zekerheid, een model van vijf instrumenten. Het model stimuleert medewerkers en hun leidinggevenden met elkaar het gesprek aan te gaan over ieders welbevinden in de arbeidsrelatie. We denken dat het veel werkgevers en werknemers kan helpen het gesprek over ‘de klik’ professioneler te voeren.

 1. Talent in beeld 
  Stel vast wat de talenten en drijfveren zijn van medewerkers en sluit bij de invulling van taken hier zo goed mogelijk op aan. Herijk dit ieder jaar.

 2. Voedingsbodem test
  Stel vast wat de optimale voedingsbodem (grof vertaald: werkcultuur) is voor de medewerker om te kunnen bloeien in zijn werk. Bespreek of de voedingsbodem passend is. Bezie samen met de medewerker of voedingssupplementen nodig of werkbaar zijn.

 3. Blijf zelf-kritisch
  Laat medewerkers oefenen in het doorzien van stagnatie en belemmerende oordelen en overtuigingen binnen de werksetting.

 4. Open dialoog
  Voer gesprekken waarin zowel de successen, knelpunten als stagnaties open besproken kunnen worden. Oefen u in het kritische gesprek, juist als het nog goed gaat. Neem tijd voor verdieping van het contact.

 5. Zingeving in het werk (Careers that Matter)
  Onderzoek op welke wijze de werknemer nu vorm geeft aan een carrière die ertoe doet.

 

Goed artikel?

22 lezers vinden dit een goed artikel

Delen op

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.