De keuze is reuze

De keuze is reuze

Als je nog niet goed weet waar je heen wilt dan zou ik zeker verder lezen! Bij Van Ede ondersteunen we mensen bij het in beeld brengen van wat hen ten diepste beweegt, welke kernkwaliteiten en expertise daaraan ten grondslag liggen en ondersteunen we bij het bepalen waar het hoe zij toegevoegde waarde bieden aan opdracht- of werkgevers.

Maar dan….. WAAR moet jij je geluk zoeken?

De zoekrichting vinden betekent dat je moet kiezen. Tussen zorg en onderwijs bijvoorbeeld. Of tussen ondernemerschap en een vaste baan. Of tussen specialist of generalist. En hoe zorg je dat je jezelf niet de pas afsnijdt door te vroeg te kiezen. Aan elke keuze zijn risico’s verbonden en vermoedelijk heb je een paar randvoorwaarden die te maken hebben met geld, je partner, de afstand of je kinderen.


De verleiding is groot om te kijken wat de do’s en don’ts zijn bij het maken van zo’n keuze. Echter, de vraag is veel meer ‘wat werkt er voor jou?’ Iedereen maakt keuzes op een andere manier. En ja… er zijn wat wetmatigheden. ‘Kiezen is verliezen’ bijvoorbeeld. Of ‘beter een slechte keuze dan geen keuze’. Of ‘angst is een slechte raadgever’. En zo zijn er nog wel wat meer. Maar als ik jou vraag; ‘Wat is tot op heden voor jou de beste MANIER om te kiezen? Wat is dan jouw antwoord?

Als ik diep graaf in mijn eigen ziel dan kom ik vaak een onstuitbare drang tegen om mijn hart te volgen. Die drang is eerst vaag en door er veel en diepgaand met anderen over te praten wordt deze duidelijker. Dan volgt een periode van ongenoegen met hoe het nu is en vind ik allerlei redenen om me tegen mijn huidige situatie af te zetten. Niet zo leuk voor mijn omgeving, die niet per definitie een belanghebbende is in dit proces. En tegen de tijd dat ik een sprong ga maken komt de angst. De angst om te verliezen….om de kinderen…… om wat anderen ervan vinden. Dat soort angsten ga ik te lijf met zelfreflectie. ‘Het kan toch niet waar zijn dat mijn levensgeluk afhangt van wat een ander denkt en voelt?’ De wereld op zijn kop. Maar toch duiken dat soort angsten op en veroorzaken onzekerheid. Onzekerheid, een algeheel gevoel van ‘ik durf niet’ wisselt af met ‘ik kan niet’. Als ik hier ben aangeland ben ik overigens al een heel eind. Maar deze fase duurt mij ook altijd te lang. Ik wou dat ik daar wat sneller doorheen kon komen want het slaat helemaal nergens op om de gevaren zo uit te vergroten, vast te zetten en te doen alsof ik een onwetend kuiken ben.


Tijd voor een voorbeeld

Toen mijn privé situatie net gekanteld was en ik een huis had gekocht (met bijbehorende hypotheek), mijn kinderen voorzichtig begonnen te wennen aan de nieuwe situatie en ik aankeek tegen een paar jaar alimentatie betalen, had ik de volgende gedachte. ‘De meeste mensen hebben met 2 inkomens de last van 1 huishouden. Ik heb met 1 inkomen de last van 2 huishoudens. Daar zit een factor 4 tussen.’ De vraag is niet zozeer, ‘hoe is dat zo gekomen?’, de vraag is veel meer ‘waarom heb ik me dit niet eerder bedacht?’


En dan komen we tot de kern van wat ik wil zeggen. Al die waarden, al die
verlangens, al die drang, al die zorgen en angsten, ze doen ertoe! Maar wat
tegelijkertijd moet gebeuren is dat je even een blik werpt in de toekomst. Als ik die baan heb, dat product of die dienst in de markt zet, die opdracht heb, die collega’s heb, die verantwoordelijkheid heb, op mijn werkplek binnenloop, wat voel ik dan? Appeltje eitje…….. Maar niet heus. HOE kun je weten wat je voelt in de toekomst. En nu kom ik tot de kern; het komt aan op jouw persoonlijke voorkeursstijl van kiezen. Misschien moet je eerst innerlijk dat besluit nemen en de eerste acties op je nieuwe pad zetten, alvorens je weet wat er dan met jouw gevoel gebeurt? Dan is het wel handig om niet alle schepen achter je te verbranden want wie weet keer je nog om naar je oude situatie. Misschien maak je lijsten en streep je de minnen en plussen tegen elkaar af? Misschien moet je met heel veel mensen praten en leer jij in de interactie jezelf en de werkelijkheid die je onderzoekt kennen? Misschien moet je, net als ik, de kracht van de verbeelding aanroepen. Je voorstellen hoe je in de nieuwe situatie zit en het gevoel erbij oproepen? En hoe weet je wat jouw manier van kiezen is? Heel simpel, je hebt dat al zo vaak gedaan. Het vraagt tijd en contemplatie om terug te blikken en te zien welk keuzepatroon achter die foute en goede keuzes zat. Bij sommige foute keuzes werd je gered door de gong en liep het toch nog goed af. En andersom hadden sommige goede keuze een vervelende afloop. Maak dat onderscheid zorgvuldig, anders strooi je zand in de wagen.

Sorry dat ik geen kant en klare oplossing heb voor jouw keuzestress. Ik beweer dat de ’instant-oplossing’ er niet is. Maar als je wilt weten waar je heen wilt, bestudeer dan goed je eigen routekaart!

Ada Jongkamp

Is werkzaam bij: