De kracht van je stem

De kracht van je stem is een workshop die geïnspireerd is door de SWOT-ANALYSE, een model waarmee men zich langs systematische weg inzicht verschaft over de positieve kanten van de stem, de uitdagingen, obstakels en verbeterpunten voor de toekomst. SWOT staat voor Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.

Wanneer?

5 april 2019

van 09.30 tot 13.00 uur

Voor wie

Deze training is voor alle cliënten die een traject bij Van Ede & Partners volgen en hun stem en presentatie willen verbeteren. Door aan je ‘persona’, je klank te werken, vergoot je je invloed en overtuigingskracht die je op de weg ‘naar buiten’ nodig zult hebben.

Programma

Fundamenten van de stem beoefenen: adem, resonantie, melodie, timing, dictie. Presentatie voorbereiden en uitvoeren met feedback over de vorm, overtuigingskracht, maat en inspiratie. Je wordt je bewust van de vragen als  ‘wat straalt mijn stem uit?’ ,’ wat doet mijn stem met anderen?’

Voorbereiding

Iedereen ontvangt per mail een stemtest met een aantal vragen over zijn/haar eigen stem en de non-verbale communicatie.

Wat brengt het u?

Na deze training wordt je bewust over de sterke en zwakke kanten van je stem. Je leert je eigen stem en de stem van de ander waar te nemen. Je krijgt een persoonlijke trainingsprogramma en tips om je stemgedrag verder te ontwikkelen.

Praktische informatie  
Kosten: geen kosten voor cliënten
Trainer: Victor Müller
Locatie: Van Ede & Partners
Aantal deelnemers: maximaal 8

 

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.