Masterclass Toezichthouderschap

In een besloten setting, met een beperkt aantal deelnemers wordt middels een compact en toegesneden aanbod van twee dagdelen, een overall beeld gegeven van het good governance debat, relevante wet- en regelgeving, strategische keuzes, de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder. De thema’s die behandeld worden in de RvC/RvT komen aan bod, dilemma’s en praktijkvoorbeelden.

Wanneer?

16 maart 2018

09.30 - 16.00 uur

Voor wie
Voor diegenen die een commissariaat of toezichthouderschap overwegen en meer willen weten over wat het inhoudt en wat daarbij komt kijken.

Programma
Het programma omvat drie korte modules: 

09:30 Ontvangst

10:00 Introductie deelnemers

10:15 Module 1: Good Governance, verantwoordelijkheid en verantwoording

11:45 Lunchpauze

12:30 Module 2: Strategische keuzes

14:00 Pauze

14:30 Module 3: Een jaar uit het leven van een commissaris

16:00 Afsluiting

 

1. Good Governance, verantwoordelijkheid en verantwoording
Docent: mr. Ronald te Loo                       

Aan de kwaliteit van intern toezicht worden steeds hogere eisen gesteld. Professionalisering lijkt het toverwoord, maar wat houdt dat in? Na een periode van vooral veel aandacht voor regels en compliance, ligt nu veel meer de nadruk op een professionele opstelling, een professionele visie en professioneel gedrag.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat is Governance en wanneer is sprake van Good Governance?
 • Welke ontwikkelingen zien we op dit gebied in het bedrijfsleven en de semipublieke sector?
 • Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen besturen en toezicht houden?
 • Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en de verantwoording van de RvC/RvT en hoe geef je daaraan vorm en inhoud?
 • Functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat houden die precies in?
 • Wat betekent Governance voor de aansprakelijkheid?

De eisen van Governance houden transparantie en verantwoording in, kwaliteit van toezicht, inspraak en evaluatie. Wat betekent dat voor je functioneren als intern toezichthouder?


2. Strategische Keuzes
Docent: mr. Trudy Blokdijk              

In deze module komt toezicht houden op de strategie aan de orde.

Enkele vraagstukken die worden behandeld, zijn:

 • Wat is strategie?
 • Hoe houd je toezicht op de strategie en hoe houd je toezicht op de bestuurder?

U krijgt inzichten in wat strategie eigenlijk is, wat de waarde is van strategische planning en de effecten als het strategisch perspectief verandert. Dit heeft ook grote gevolgen voor de rol van de Raad van Commissarissen.

 • Welke rol heeft de Raad van Commissarissen bij strategische moeilijkheden en vraagstukken?
 • Op welke wijze kan het toezicht op strategisch management zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd?
 • Hoe kan u als toezichthouder het verschil zien in goede en slechte strategieën en hun uitvoering?

Dilemma's van controle/toezicht naar sturing op basis van de externe analyse komen ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma's en eigen praktijksituaties tijdens de workshop worden ingebracht.

3. Een jaar uit het leven van een commissaris
Docent: mr. Annelies de Groot 

Interactieve invulling vanuit de praktijk van een toezichthouder.

 • Hoe ziet een vergaderdag eruit? Wat gaat eraan vooraf als toezichthouder? De agenda. Het groepsdynamisch proces van een team tijdens een crisissituatie. Hoe ziet toezicht houden in de rol als voorzitter eruit?
 • Deze informatieve module is bedoeld voor professionals die op een kruispunt in hun loopbaan willen weten of de rol van commissaris bij hen zou passen. Langs de lijnen van de jaarlijkse Planning & Control Cyclus wordt de deelnemer meegenomen in de diverse thema’s die gedurende het jaar op de agenda van de RvC/RvT staan.
 • Raden van commissarissen en toezicht worden ingericht aan de hand van specifieke profielen – aan bod komen de verschillende deelcommissies en de wijze van onderlinge samenwerking.

Aan de hand van concrete, ‘real life’ voorbeelden wordt besproken hoe de commissaris goed geïnformeerd wordt en blijft en welke tijdsbesteding van een commissariaat wordt gevraagd. Ook de benodigde soft skills komen aan de orde die nodig zijn om als raad compleet en complementair te zijn en van toegevoegde waarde te zijn voor de raad van bestuur c.q. directie van een organisatie.       

Om de brochure van deze Masterclass en een aanvullend Adviesgesprek Toezichthouderschap te downloaden klikt u hier.

Praktische informatie
Kosten € 835,- (exclusief BTW) of 3,5 gespreksuur van het cliëntentraject. 
€ 895,- (exclusief BTW) voor mensen die geen traject volgen bij Van Ede & Partners
Deze tarieven zijn inclusief lesmateriaal en een lunch.
Locatie Van Ede & Partners aan de Klatteweg 107 in Den Haag
Aanmelden via Het secretariaat van uw vestiging
Voorbereiding

De docenten van Nationaal Register bereiden zich goed voor op deze Masterclass en stemmen (waar mogelijk) het programma af op de achtergrond van de deelnemers. U wordt daarom vriendelijk verzocht om uiterlijk vrijdag 23 februari a.s. een CV te sturen aan het secretariaat van uw vestiging.

 

 

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.