Guiding former politicians

programma-oudpolitici “APPA”: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. This law offers an allowance to retired political office holders. This law also introduced a duty to seek employment.

Begeleiding oud-politici

In een eerste, vrijblijvend gesprek geven wij u inzicht in onze organisatie, onze 72 consulenten en psychologen, onze opvattingen en werkwijzen. Daarna bepaalt u of u voor Van Ede & Partners kiest. Dan schrijven wij een Plan van Aanpak, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de uitkeringsinstantie.

In het geval van startende ondernemers wordt ook een Ondernemingsplan aan de uitkeringsinstantie voorgelegd.

Na goedkeuring en soms zelfs al iets eerder, gaan wij met u een zeer persoonlijk traject van begeleiding in, dat pas stopt na succes: aanvaarding van een baan of start eigen bedrijf.

Download de APPA brochure waarin wij uitvoeriger ingaan op onze vorm van begeleiding.

Back to Programma aanbod

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.