drs. V.G.J.W. (Viona) Vogelzangs (MA HR)

Met mijn bedrijfskundige achtergrond, gecombineerd met jarenlange werkervaring in onder andere HR management, Recruitment en Management Development binnen grote en middelgrote (internationale) service-, staf- en productieorganisaties, ben ik snel in staat om het breder perspectief en de onderlinge afhankelijkheden te zien.
Viona Vogelzangs

In mijn werk als eindverantwoordelijke voor HR binnen Hero Benelux geniet ik ervan om direct de koers van het bedrijf mede te kunnen bepalen en dagelijks bezig te zijn met ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Je bent nooit te oud om te leren” is iets dat ik van huis uit heb meegekregen. Het werken met teams en individuen op het gebied van (persoonlijke) groei en loopbaanadvies sluit aan bij aspecten die ik belangrijk vind in het leven: ontplooiing, zingeving, betrokkenheid, dienstbaarheid, erkenning en prestaties. Het blijft voor mij het meest bijzondere om te zien: de klik in de ogen bij mensen als ze in gesprek met jou tot een bepaald inzicht komen. Mijn stijl: verbindend, open, luisterend met het hart, vertrouwen gevend, direct, adviserend, resultaatgericht en altijd op zoek naar wat de ander drijft.

Our coaches and psychologists

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.