mr. H.J.M. (Huib) Bartels

Als projectleider Sociale Innovatie en Duurzame Inzetbaarheid bij de Nederlandse Spoorwegen, vroeg ik mezelf na verloop van tijd af: “Hoe inzetbaar ben ik eigenlijk zelf nog?” Dus zo besloot ik om dit mooie bedrijf te verlaten, na 18 jaar met heel veel plezier in verschillende directiefuncties te hebben gewerkt. Niet goed wetend wat ik precies wilde, klopte ik – op advies van mijn inmiddels oude werkgever – aan bij Van Ede & Partners. Tijdens het traject werd mij gevraagd of ik niet bij Van Ede & Partners zou willen werken. Toen vielen de stukjes van de puzzel opeens in elkaar. Mensen helpen in hun kracht te komen en van daaruit hun werk te doen. Dat levert een win-win-situatie op. Dan ‘klopt’ het. Dat is wat ik doe en wat mij energie geeft. Met veel voldoening werk ik sinds 2012 bij Van Ede & Partners als directeur en consulent van de vestiging Den Haag.
Huib Bartels

Ik haal energie uit het stimuleren van en leidinggeven aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leg ik graag de focus op drijfveren en onderscheidende talenten en een context waarin deze het beste tot hun recht komen. Mijn doel is vanuit innerlijke kracht te komen tot persoonlijke groei, balans en arbeidsvoldoening. Ik ben een ervaren peoplemanager en zorgvuldige procesbegeleider. Ook streef ik altijd naar een goede balans tussen mens- en resultaatgerichtheid en geloof ik in intrinsieke motivatie. Door mijn nieuwsgierige instelling heb ik snel inzicht in complexe materie. Politieke verhoudingen voel ik goed aan. Ik ben geschoold in conflicthantering en als coach kan ik best confronterend zijn, door te zeggen wat ik voel. Daarnaast is humor voor mij een belangrijk element om zaken bespreekbaar te maken.

Mijn loopbaan startte als advocaat, daarna was ik werkzaam als eindverantwoordelijke lijnmanager/directeur en als HR-manager bouwde ik ervaring op in de verzekeringsbranche en de dienstverlenende sector. Naast mijn werkzaamheden voor Van Ede & Partners ben ik ook nog op verschillende manieren actief in de non-profitwereld.

Our coaches and psychologists

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.