Passie en persoonlijk leiderschap

Leiderschap is een bijproduct van passie. Het gaat in de eerste plaats over de vraag: Waar wil jij je sterk voor maken? Laat je je leiden door wat van buiten op je af komt of durf je af te stemmen op wat jij belangrijk en van waarde vindt.

Wanneer?

1 juni 2016

10.00 - 17.00

Voor wie

Deze training is voor cliënten uit de vestigingen Groningen en Zwolle

Programma

Leiderschap is een bijproduct van passie. Het gaat in de eerste plaats over de vraag: Waar wil jij je sterk voor maken? Laat je je leiden door wat van buiten op je af komt of durf je af te stemmen op wat jij belangrijk en van waarde vindt. Deze vraag is actueel nu we leven in een cultuur waarin leiderschap steeds meer bepaald wordt door de taal van maximalisatie, rendement, economisch nut, meetbare prestaties en controleerbaarheid. Wat kan waarden gedreven leiderschap betekenen in deze context?

 Bij een “leiderschap met lef” gaat het om bezieling, inspiratie, waarden en visie. Daar liggen de drijfveren om je in te zetten voor een hoger doel. Een leider met passie acteert niet vanuit reactiviteit  maar handelt proactief vanuit zijn of haar waarden en bezieling. De blikrichting is van binnen naar buiten. Gandhi verwoordde het als volgt:  “Wees de verandering die je in de wereld wilt ontmoeten”.

 Door zelf te laten zien en leven waar je voor staat inspireer je anderen en nodig je anderen uit om verantwoordelijkheid te nemen. Wie afgestemd is op zijn eigen passie, is ook gevoelig voor wat anderen beweegt. Samen met anderen kan je dan werken aan een groter gemeenschappelijk doel.

Resultaat

In deze training ga je je eigen leiderschap onderzoeken. Wat heb jij in huis om anderen te inspireren. Waar zit jouw passie en bezieling? Waar is het jou om te doen? Met welke spanningen en dilemma’s word je geconfronteerd? Wat weerhoudt jou om je leiderschap te pakken en wat helpt je verder? Aan het eind van dag heb je zicht op je eigen ontwikkeling.

We maken gebruik van filmfragmenten, oefeningen en feedback van elkaar. De dag wordt besloten met de presentatie van jouw authentieke verhaal. Daarin verwoord je o.a. waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt en wat je ontdekt hebt.

Praktische informatie

 Trainers  Marion Bruggen en Egbert Brons
 Locatie  Van Ede & Partners in Groningen
 Aantal deelnemers           minimaal 10 en maximaal 12
 Kosten  € 165,-- of in mindering op het traject
 Aanmelden  na overleg met je consulent via: groningen@vanede.nl of 050 312 34 85

 

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.